Maaliskuu 24-25.3.2017

Eettisiä näkökulmia opettajan arjessa

Tekijänoikeudet valokuvien käytössä, Boris Fagerstöm.

Opettajan työn oikeudet ja velvollisuudet, Lauri Liusvaara.

Aloitimme opinnot toukokuussa 2016 ammatillisen opettajan osaamisen kriteereiden tulkinnalla ja nyt jälleen maaliskuussa tulkitsemme tämänhetkisiä pohdintoja osaamiskriteereistä. Hienoa keskustelua ja osaamisen edistymisen tulkintaa opiskelijoilta.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.