Loading

ZWANGER bodycasting gallery

De casting van een belly

Wat is er nu mooier dan een levensechte afdruk van uw 'belly'?

Wat is er nu mooier dan een levensechte afdruk van uw 'belly'? Een body double geeft de contouren heel mooi weer en in samenwerking met diverse kunstenaars kunnen wij het werkstuk bronzen, met mozaïek bekleden of omtoveren tot bijvoorbeeld een lamp voor op de kinderkamer.

Natuurlijk is het erg leuk om de afwerking samen met het gezin te doen; jullie eigen werkstuk! De mooiste tijd om een afdruk van uw zwangere buik te maken is ongeveer 30 weken.

Het aanbrengen van de mal

Daarna wordt een kap van gips aangebracht ter versteviging van de mal. Op deze manier vervormd de mal niet als deze wordt opgewerkt met porselein gips.

Een uiterst secuur en precair werkje! Een kleine onvolkomenheid leidt al gauw tot het opnieuw moeten maken van een mal en dat willen wij natuurlijk voorkomen. Om het voor de toekomstige moeder een zo kort mogelijke zit te laten zijn, werken wij met 2 tot 3 personen tegelijk aan het opbrengen.

De ondersteunende kap wordt aangebracht

Het aanbrengen van de ondersteunende gipsen mal fixeert de mal en is vrij snel droog. De totale tijd die mam stil moet zitten, is ongeveer een half uurtje tot drie kwartier. Dat is wel te doen toch?

Nu kan begonnen worden met het opwerken van de mal en krijgt het beeld de aanblik van een 'echte' buik. Desgewenst kan het beeld worden voorzien van een aluminium- dan wel brons look.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.