Loading

AKTUELT: Data og teknologi har skapt en ny sosial sammenheng vi som kristne må bli en del av. Man kan drive aktiv verdensevangelisering fra gutterommet. Troens Bevis vil gå i bresjen for å utvikle konsepter og rammer vi tradisjonelt sett ikke har arbeidet i. LES MER VED Å TRYKKE HER.

- Generasjoner for Nasjoner -

Oppdrag: Nord-Norge

Generasjoner for nasjoner er et turné-konsept som Troens Bevis Verdens Evangelisering kjører flere ganger årlig for å besøke menighets-Norge. Denne gangen går ferden til Nord-Norge. Hensikten med turnéen er å knytte tettere bånd til partner-menighetene og skape et utvidet nettverk for fremtidig misjonsarbeid.

Bykirken, Misjonskirken og Familiekirken med flere, samlet seg i Normisjonens lokaler for å treffe Troens Bevis sine representanter.

Reisen går med fly fra Stavanger til Oslo. En liten pause på en time brukes til å innta dagens frokost før flyet til Bodø tar Rune Edvardsen og Sten Sørensen til den første menigheten på turnéen. Bykirken.

Frode Hansen er pastor i Bykirken. En kirke som ble etablert i 2007 og som opplever sterk vekst i regionen.

Frode Hansen, pastor i Bykirken ønsker Rune og Sten velkommen på flyplassen.

- Hei! Så hyggelig at dere kunne komme! Dette gleder vi oss veldig til. Har dere fått ordnet dere med overnatting og transport?

Frode har en hektisk timeplan. Som leder for en menighet og familiefar er det alltid nok å gjøre. Likevel har han tatt seg tid til å komme på flyplassen for å si «Hei!». Det å ta seg tid til mennesker, er noe som er viktig for Frode. Det viser også igjen i Bykirken, hvor forsamlingen består av flere generasjoner og et varmt, inkluderende miljø. Det er ikke ofte at menigheter består av en så lite homogen gruppe. Men Bykirken i Bodø har fått det bemerkelsesverdig godt til.

Et inkluderende og godt miljø blant forsamlingen Rune og Sten møtte i Bodø.

VI MÅ GÅ ETTER DE UNGE!

- Skal vi vinne verden for evangeliet, må vi gå etter den unge generasjonen. I Asia bor to tredje-deler av hele verdens befolkning. Der er 80 prosent av befolkningen under 20 år! Det samme gjelder for Afrika. Troens Bevis har derfor lagt om skuta litt - vi ønsker å satse strategisk på å nå de unge de neste ti-femten årene.

«Vi som kristne må forstå samfunnet vi er en del av for å være relevante for morgendagens ledere.»

Rune Edvardsen engasjerer tilhørerne. Legger til at den eldre generasjonen også er viktig, men at det handler om å gi evangeliet videre til morgendagens ledere. Tallene er ifølge Rune tydelige på at store deler av verdens befolkning består av mennesker under 20 år. Disse er tilstede en «annen plass» en den tradisjonelle menigheten.

Data og teknologi er en ny, sosial sammenheng vi som kristne må bli en del av om vi skal nå den nye generasjonen.

- Ungdommer idag sitter gjerne nede på rommet sitt. Jeg skal innrømme at jeg har tenkt i det stille, «huff, hva skal det bli av dem? De må komme seg ut og bort fra dataskjermen. Treffe ekte mennesker!». Men jeg har oppdaget at de gjerne kan sitte opp mot 30-40 venner å prate sammen gjennom dataen. Data og teknologi er en ny, sosial sammenheng vi som kristne må bli en del av om vi skal nå den nye generasjonen. Det er ikke slik at man må møtes ansikt til ansikt for å ha det sosialt lengre. Praten foregår gjerne gjennom en mikrofon. Ansiktet er kanskje en avatar i et spill og det som før var lek i skogen er noe som foregår virtuelt.

I forsamlingen nikker både unge og eldre. Noen stille "Ja. Riktig!" høres fra salen mens Rune prater engasjert om teknologisk samfunnsforståelse i kristen sammenheng. Troens Bevis har i mange år vært en organisasjon som har evnet å omsette nye trender, teknologi og innovasjon til effektive misjons-redskaper. Aril Edvardsen var tidlig ute med radio og TV for å nå ut til et stadig større publikum. Millioner av mennesker har blitt frelst på grunn av dette. Spoler man tilbake til begynnelsen før Troens Bevis eksisterte - var Aril også en av de første i Norge til å rendyrke konseptet med innfødte evangelister.

I motsetning til den tradisjonelle misjons-tankegangen hvor man sendte ut norske misjonærer til et nytt land, brukte Aril lokale evangelister som ble trent og underholdt av norske partnere. De trengte ikke å lære seg et nytt språk, sedvaner i en ny kultur og skape et kontaktnettverk fra bunnen av. Denne fremgangsmåten har vært ekstremt effektiv og er den dag idag, selve hovedsatsingen til Troens Bevis som underholder 1 200 innfødte evangelister fordelt på omlag 40 ulike land.

Det er tydelig at Rune følger samme tankegang og nå arbeider med å sette Troens Bevis i førersetet for effektiv og nytenkende misjonsvirksomhet. Samtidig utfordrer han også menigheter i Norge til å tenke nytt. Se potensialet i vår tid og snu det som kan se ut som en utfordring til noe positivt.

Prekenen til Rune virker til å ha gjort inntrykk. Noe som kommer til uttrykk når flere av tilhørerne stopper på vei ut for å slå av en ekstra prat med ham og Sten.

- Det var noe nytt over dette. Vi har ikke tenkt i disse banene, men det er jo så sant.

Sier en forbipasserende på vei ut, mens han tar med seg flere magasiner og aviser fra standen som Sten har satt opp.

- Møtet med den første menigheten på Generasjoner for Nasjoner turnéen var utelukkende positivt. Det var noe virkelig godt over denne forsamlingen og menigheten. Her skulle vi vært lengre!

Sier en fornøyd Sten Sørensen, før han gjør klart utstyret før avreise til Misjonskirken Narvik.

En engasjert forsamling lytter til hva Rune Edvardsen, daglig leder for Troens Bevis har på hjertet. Rune mener at kristne bevegelser og menigheter må se potensialet i trender og nye måter å kommunisere på, for å skape en felles plattform å nå en ny generasjon på.

NARVIK

Turen fra Bodø til Narvik tar omtrent fem timer med bil, gjennom en storslått nord-norsk natur. I bilen prater Rune og Sten om temaet for talen han hadde i Bodø. Rune utfordrer seg selv å begynner å idé-myldre om ulike konsepter som Troens Bevis kan prøve ut, for å nå inn til en tilsynelatende lukket del av den yngre generasjonen. De som er såkalte «gamers» (red. data-spillere.)

Store områder med natur og liten bebyggelse. Nord-Norge er en perle.

- Tenk på det. Disse ungdommene sitter å prater med hverandre i et forum hvor det gjerne er fire og fem nasjoner representert. De spiller sammen, ler sammen og påvirker hverandre. Tenk om de kunne påvirket hverandre til å følge Jesus? Man kan drive aktiv evangelisering fra gutterommet sitt. Budskapet er like mektig. Vi må bare arbeide med å lage konsepter og strategier for evangelisering i noen rammer vi tradisjonelt sett ikke har drevet misjonsarbeid i. Men jeg tror det ligger mange, uante muligheter for oss i disse miljøene.

Reisetiden brukes til å tenke ut nye løsninger.

Narvik by kommer til syne. Det første som møter oss er havneområdet hvor eksport av jernmalm har vært en sentral del for byutviklingen, og krigshandlingene som foregikk under andre verdenskrig. Rune forteller at jernmalmen kommer fra Sverige, og blir fraktet til havnen for videre eksport.

Narvik er Nordlands tredje største by med omlag 14 000 innbyggere.

MISJONSKIRKEN NARVIK

En hyggelig dame tar imot Rune og Sten når de kommer til misjonskirken.

- Hei! Velkommen skal dere være. Kaffen er klar!

Sten begynner å pakke ut alle magasinene og brosjyrene. Kofferten han drar på veier omtrent 35 kg. Alt materiellet blir satt pent på plass, teknikk og lyd blir sjekket. Så er alt klart for møtet. De første menneskene begynner å komme ca fem minutter før oppstart. Så kommer det flere, og flere. Totalt tjue til tredve mennesker møter opp til oppstart.

Misjonskirken i Narvik var menigheten som fikk Norges aller første kvinnelige pastor. Gerda Karijord fra Brønnøysund. Kirketårnet ruver midt i Narvik sentrum.

Det er alltid en mental forberedelse når man skal presentere verdens viktigste oppdrag. Rune Edvardsen skuer ut av de mange vinduene som slipper lyset inn i lokalene til Narvik misjonskirke.

Sten Sørensen åpner møtet og ønsker alle varmt velkommen. Troens Bevis har fått hele rollen som arrangør. Hvert møte starter med å sende rundt en liste, slik at de besøkende får anledning til å abonnere gratis på «Troens Bevis magasinet». Et misjonsmagasin som kommer ut hver måned.

En åpen forsamling som syntes det var spennende å høre om Troens Bevis og Rune Edvardsen sine beretninger fra feltet.

Rune taler til en liten, men engasjert forsamling i Narvik.

Daniel Lindberg (37)

Daniel Lindberg er lærer på en ungdomsskole i Narvik. For 18 år siden gikk han på Troens Bevis Bibel og Misjonsinstitutt, da bibelskolen enda var lokalisert i Sarons Dal. Idag er han gift med pastoren for Misjonskirken Narvik. Sammen har de fire barn og en svært hektisk hverdag.

- Vi opplever vekst i menigheten. Det har vært en jevn økning. Jeg har ikke bodd her i Narvik så mange år, men det er et utrolig godt miljø her oppe. Menneskene her, er tydelige. På lunsjrommet i pausene, opplever jeg at meninger kommer rett fra levra. Både på godt og vondt. Det skaper mange ganger et godt utgangspunkt for å prate om Jesus. I kveld ble det sagt mye bra fra Rune, og vi har blitt utfordret til å drive misjon i våre egne liv. Samtidig synes jeg at det var ekstra spennende med Rune sine tanker, rundt ulike ungdomsmiljøer som gjerne kan fremstå som litt uoversiktlige og lukket.

Etter møtet samles alle til kveldsmat i kjelleren. Her serveres det hjemmebakte rundstykker og et godt utvalg med pålegg. Rune og Sten får flere gode samtaler over et måltid.

- Det var svært hyggelig å besøke dere her i Narvik! Nå går ferden videre til Harstad.

Sier Sten Sørensen, samtidig som han pakker kofferten sammen igjen. Det er hektisk for både Rune og Sten. Det gjenstår mangfoldige besøk, kaffekopper og timer i bil før «Generasjoner for nasjoner» er ferdig for denne gang.

Til høsten planlegges det en ny turné, som kommer til å foregå i området Hordaland. Den blir både lengre og mer omfattende. Dette er livet til Rune Edvardsen og Sten Sørensen.

- Det er så utrolig viktig å holde kontakten med menighets-Norge! Vi får en god oversikt over hva som rører seg i ulike trossamfunn, miljøer og kirker. Med vårt globale fokus, og den enkelte menigheten rundt i Norge - danner vi et godt grunnlag for videre satsing. Både i inn- og utland.

Avslutter Rune Edvardsen, mens han setter seg inn i leiebilen for å kjøre videre til neste stopp.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.