Digiloo-digilei HH AOKK:n digilehtinen - Upotetut yllätykset (pääsiäismunanumero) #28

Tervetuloa digiloon PARIIN!

Onkohan näissä munissa sisällä yllätys?

Lähestyvän pääsiäisen kunniaksi esittelemme Merjan TUT2:een Smorella tuottaman ennakkotehtävän, jonka sisältä paljastuu liuta muita käteviä työkaluja, kuin yllätysmunasta ikään!

Smoreen oli koottuna arviointiin liittyviä orientoivia kysymyksiä, äänestys Dotstormingissa sekä ennakkoon katsottavia, Pedaalista tuttuja videoita. Kannattaa katsoa, jos nuo videot a) jäivät alkujaan katsomatta, b) niiden kerroksellisuus ei aikoinaan avautunut. Merja teki pohjakuvan Canvalla ja liitti siihen hotspot-linkit Thinglinkillä. Videot nauhoitettiin iPadin kameralla vihreän kankaan edessä. Ne muokattiin (=lisättiin taustat ja Jamendosta etsitty CC-lisensioitu musiikki) Green Screenillä ja jaettiin YouTubessa. Kunnioitettava määrä digitavaraa käytössä siis! Kun noin ison työn on tehnyt, on hyvä, että materiaalia voi kierrättää useissa toteutuksissa. Uudelleen käyttöä kannattaa miettiä jo videoita tehtäessä, että ne pysyvät riittävän yleisinä, mutta kuitenkin puhuttelevina.

Miten ennakkotehtävää hyÖdynnettiin lähiviikolla?

Maanantaina purimme Dotstorming-äänestyksessä voittaneet 4 kysymystä Interview Matrix -menetelmällä. Menetelmän ideana on, että kullekin osallistujalle jaetaan yksi kysymys (ryhmäjaossa meillä oli käytössä kortit yhdestä neljään, neljä maata) ja hän haastattelee kolme muuta samassa ryhmässä olevaa. Tämän jälkeen kaikki ykköset kokoontuvat vertaamaan saamiaan vastauksia, samoin kakkoset, kolmoset ja neloset. Lopuksi kunkin ryhmän edustaja kokoaa tulokset kaikelle kansalle. Aika peruskoreografia siis, paitsi että hiukan piti pohtia, miten haastattelujärjestyksen saa "sidottua tilaan" sen sijaan, että pitäisi ulkomuistaa, kuka missäkin vaiheessa ketäkin haastattelee. Päädyimme printtaaminen alla olevan kulkukaavion kuhunkin neljän tuolin ryhmään. Hyvin toimi ja menetelmä sai paljon kiitosta! Meillä kävi tsägä sikäli, että tuon aktiviteetin aikana paikalla oli tasan 16 henkeä, muuten olisi mennyt säätämiseksi! Toisaalta tätä olisi helppo varioida myös muille osallistujamäärille (esim. 3x3=9, kaksi rinnakkaista 3x3 toteutusta =18, 4x4=16, 2x4x4=32, 5x5=25, 2x5x5=50 jne), tosin pelikorttien sijasta ryhmäjaoissa pitäisi käyttää omia erivärisiä numerokortteja, jos ryhmiä olisi yli 4 (mutta noitahan meillä kaikilla tietysti on laminoituna läjittäin)

Tiistaina väki hioi arviointikriteereitään kriittisen ystävän kanssa.

Keskiviikkona meillä oli menetelmätori. Siihen virittäydyttiin kokoamalla yhdessä markkinakojua esittävä palapeli (laminointikone oli taas laulanut!). Sen jälkeen tehtiin ryhmäjaot niin, että kukin osallistuja kirjoitti isolle post-itille mukaan ottamansa arviointimenetelmän nimen. Viisi oli valinnut menetelmäkseen projektin, ja heistä tuli viiden pienryhmän kapteenit. Loput osallistujat siroteltiin näihin ryhmiin niin, että lopputulos oli mahdollisimman monenkirjava. Ryhmissä keskusteltiin kustakin menetelmästä vuorollaan, ja menetelmän markkinoille tuonut kirjasi laappuunsa ylös keskustelussa esiin tulleet menetelmän edut ja haitat niin opettajan kuin oppilaankin kannalta.

Seuraavana tehtävänä oli yhdistää oma arviointimenetelmä seinille (hedelmäkojuihin!) kiinnitettyihin oppimistavoitteisiin. Ja sitten lähdettiin kimpassa kiertämään kojuja ja keskustelemaan siitä, miten hyvin kukin menetelmä onnistuu tavoittamaan eri osaamistasot. Meillä oli lisäksi muutama menetelmä itsellä jemmassa ja lisäsimme niitä kojuille tarpeen mukaan. Tämä oli Puolarissa käytetystä menetelmästä rekvisiitan osalta edelleenkehitetty käsittelytapa, joka sai erittäin hyvää palautetta osallistujilta.

Torstaina otettiin osallistujien haastavat tilanteet käsittelyyn etiikkaklinikalla. Taas jaettiin ryhmä neljään. Jokainen pudotti oman etiikkakysymyksensä ryhmänsä purkkiin, josta niitä sitten nostettiin yksi kerrallaan käsittelyyn. Lapun nostanut pyrki ensin vastaamaan ja muut kuuntelivat (=heti ei saanut rynnätä dialogiin). Sen jälkeen muut yhtyivät keskusteluun ja kysymyksen omistaja kirjasi saamansa vastaukset.

Vasta, kun Smore jo oli pukattu jakoon, päätimme esitellä lähijaksolla myös vertaisarviointiin tarkoitetun peergrade.ion. Siksi ennakkotehtävään ei vielä tullut pyyntöä pohtia arviointikriteereitä, joiden avulla välitehtävää vertaisarvioitaisiin. Tiistaina kutsuimme väen miettimään kriteereitä. Laadullisten, erottelevien kriteerien aikaansaaminen osoittautui ylivoimaiseksi tehtäväksi! Perjantaina kuitenkin toteutimme vertaisarvioinnin peergrade.iolla. Vaatii vielä hiomista, mutta aiomme jatkaa vertaisarviointiharjoittelua muissakin ryhmissä!

Joku saattaa nyt miettiä, miksi noita tuttuja yhteistoiminnallisia menetelmiä on kerrattu tässä Digiloossa. Tavoitteena oli esittää miten Flipped Classroomissa verkossa jaettu osuus ja kasvokkaiset temput voidaan liittää jouhevasti yhteen niin, että etämateriaali ja lähityöskentely muodostavat jatkumon. Meistä tuntui, että onnistuimme hyvin, osallistujien reflektointeja vielä odotellaan... (Jos kiinnostaa: koko juttu maaliskuun lähijaksosta)

Hyvää pääsiäistä!

Irmeli ja Merja

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.