Another Journey โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และโครงการปลูกป่าวังจันทร์ ระยอง

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่

สถานที่แรกพวกเราไปถึง คือ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ จังหวัดพัทยา ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับสายอาชีวศึกษา สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนถูกออกแบบมาเพื่อรองรับผู้พิการโดยเฉพาะ ทำให้ผู้พิการสะดวกสบายและใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้โรงเรียนยังสนับสนุนให้ผู้พิการได้มีอาชีพและมีรายได้โดยการเปิดโรงเรียนสอนทำเบเกอรี่ โดยให้ผู้พิการได้มาเรียนและฝึกทำเบอเกอรี่ส่งขายในร้านกาแฟภายในโรงเรียนอีกด้วย ซึ่งมันอร่อยมากๆ ค่ะ ^^
สถาบันวิทยสิริเมธี
ต่อมาพวกเราเดินทางมาที่จังหวัดระยอง เพื่อมาที่สถาบันวิทยสิริเมธี ซึ่งเป็นสถาบันที่เปิดสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท ไปจนถึงปริญญาเอก สถานที่ที่นี่สงบ และสวยงาม เอื้อต่อการเรียนเป็นอย่างมาก เพราะมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากกว่าที่อื่นมาก คนที่จะมาเรียนที่นี่ได้ต้องเป็นคนที่เก่ง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เพราะต้องทำวิจัยส่งปีละ 2 เล่มเลยทีเดียว แต่เรียนที่นี่ฟรีหมดเลยนะคะ ตั้งแต่ค่าเรียนยันหอพักเลย เรียกได้ว่าสนุบสนุนทางด้านการเรียนอย่างเต้มที่เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้ประเทศชาติ
ภาพนี้เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการสกัดคลอโรฟิลล์มาทำเป็นแสงสว่าง ออกแนวคล้ายๆ โซล่าร์เซลล์ที่ใช้กันอยุ่ในปัจจุบัน
สามารถทำได้หลากหลายสีมากๆ สีที่ออกมาก็ค่อนข้างสวยใช้ได้เลยทีเดียว
โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ต่อมาโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ตั้งอยู่บนพื้นที่เดียวกันกับสถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นโรงเรียนเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์เปิดสอนในระดับมัธยมปลาย เป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมดีมาก ห้องเรียนก็น่าเรียน อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนก็ค่อนข้างดีและใหม่ มีห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง เพื่อให้เด็กได้ลงมือจริงๆ ทำให้เด็กนักเรียนที่นี่มีความรู้ ความเข้าใจได้อย่างแท้จริง และนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดต่อไป

อันนี้เป็นห้องทดลอง และห้องเวิร์คช็อป
ตัวนี้เป็นหุ่นยต์ที่เด็กม.5 สามคนช่วยกันสร้างค่ะ เก่งมากๆ
ห้องเรียนศิลปะ ที่โปร่งและสบายมาก
ห้องเรียนเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์
ห้องซ้อมดนตรี ดีมาก มีอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างเลย
โครงการปลูกป่าวังจันทร์

เป็นโครงการที่จัดตั้งเพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ ภายในโครงการมีนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้ มีกิจกรรมต่างๆ ให้ทำ ตอนที่พวกเราไปพี่ๆ สอนปลูกผักแบบสวนแนวตั้ง สอนการทำปุ๋ยหมัก โดยรอบๆโครงการมีการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพที่ดิน ที่ในอดีตมีคนเข้ามาบุกรุกและทำลายที่ดินแห่งนี้

การศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นการเปิดโลกทัศน์ใบใหม่ที่สนุกมาก ทำให้ได้รู้ และเห็นอะไรหลายๆ อย่าง ได้เข้าใจคนพิการมากขึ้น เข้าใจแล้วว่าวิธีการและการดำเนินงานของการศึกษาที่ดีต้องเป็นยังไง ถ้าหนูได้มีโอกาสเป็นคุณครูหรืออาจารย์หนูจะนำความรู้นี้ไปพัฒนาและนำไปใช้กับเด็กนักเรียนค่ะ ขอบคุณค่ะ

นางสาวจุฑามาศ ตโมนุทกุล 57030422 ครุฯสถาปัตย์ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.