Tent in brand tot achtervolging Door: chtistopher, koen, bryan en noah

Stripverhaal

Van tent in de fik tot achtervolging

Jordi steekt een tent in de fik. Christopher, Bryan, Acoya en Vonne kijken geschrokken. Christopher vraagt waarom Jordi de tent in de fik heeft gestoken. Jordi zegt waarom. Christopher reageert daar op. Jordi vlucht weg voor problemen het bos in. Christopher probeert Jordi tegen te houden, maar dat lukt niet. Christopher zegt dat ze Jordi moeten volgen. Christopher, Bryan, Acoya en Vonne gaan achter Jordi aan.

Ons storyboard!

Shot 1: Tent in de fik. Shot 2: mensen kijken naar de tent. Shot 3: Chris:hoe kan dit. Shot 4: Jordi: weet niet, geen flauw idee. Shot 5: Chris, Jordi, bryan, Acoma en Vonne kijken elkaar aan. Shot 6: Jordi: Het is wel heel warm, dus misschien komt het daar door. Shot 7: Plaatje van slecht weer. Shot 8: Bryan: (sarcastisch) dat is een mogelijkheid. Shot 9: Jordi krijgt het benauwd. Shot 10: Acoya: jij bent het of niet Jordi. Shot 11: Jordi: misschien? en rent weg. Shot 12: Chris: Jordi, wacht!

Schetsen!

Koen:

Christopher:

Uitgewerkte schetsen!

Koen:

Christopher:

Noah:

Bryan:

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.