Sterrenbeelden in het heelal Handvaardigheid

De opdracht

- in groepjes van 4

- sterrenstelsel maken

Hoe?

Met zwart papier als achtergrond en verf om de sterrenbeelden te maken in een sterrenhemel.

Taak is om bij elk sterrenbeeld de naam van het sterrenbeeld er bij te zetten, dit doe je met wit potlood.

Je mag laptop/computer gebruiken om te zien hoe deze er ook al weer uit zien.

Deze zwarte vellen die je allemaal gebruikt heb, maak je aan de achterkant vast, zodat het een groot sterrenstelsel wordt. Vergeet niet om op de achterkant de namen van je groepje te zetten.

Klaar?

Als jullie klaar zijn, hebben jullie twee opties:

  • Zoek jullie eigen sterrenbeeld op en maak deze ook in je sterrenstelsel.
  • Zoek de verschillende planeten op, maak deze van gekleurd papier en plak deze op in je sterrenstelsel.
  • Bij beide klaaropdrachten geldt dat je de namen van de sterrenbeelden of planeten er weer bij zet.

Tot slot presenteren we aan het einde van de les de sterrenstelsels aan elkaar.

Credits:

Created with images by skeeze - "milky way andromeda stars"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.