Gedragscodes Je gedrag zal voor een groot gedeelte je succes bepalen.

Als je een opdracht krijgt is de opdrachtgever geïnteresseerd in drie dingen: als eerste of je goed bent in je werk, als tweede of je betrouwbaar bent en als derde of je je afspraken nakomt.

Deel een: dat je goed bent in je werk kun je laten zien door je (online) portfolio. Dat hoort een kleine compilatie te zijn van je werk. Tien foto's is genoeg. Meer is echt teveel. En beter vier foto's die echt goed zijn dan tien matige foto's!

Dit zijn twee foto's uit een portfolio, je kunt direct zien dat dit heel goed is.

Deel twee: dat je betrouwbaar bent blijkt alleen uit je gedrag. Een van de eerste dingen is dat je reageert op een bericht. In ieder geval binnen 24 uur, bij voorkeur nog vlugger (als dat mogelijk is).

Als je deze social media gebruikt, reageer daar dan ook op!

Dat je je afspraken nakomt is duidelijk: op tijd komen, goed voorbereid zijn, weten waar je mee bezig bent en samenwerken om tot een goed resultaat te komen.

Jij ziet er schoon en fris uit.

Mensen houden van mensen, vooral van aardige mensen. Blijf te allen tijde professioneel en vriendelijk tegen iedereen met wie je ooit samenwerkt. Social media kan je vriend maar ook je vijand zijn. Een negatieve beoordeling blijft eeuwig staan op internet.

Kijk uit met foto's van internet, je mag niet zomaar alles zomaar gebruiken!

Deze mail kregen wij als CC naar een student van ons. Het was bewust in de CC gezet door de andere partij. Zij had een vrolijke mail gestuurd met haar vraag daarin en aan het eind had ze "Liefs" geschreven...

"En als laatste: je mailt met een potentiële zakelijke samenwerking niet met je beste vriendin/moeder/zus dus laat dat Liefs achterwege."

Au! Té aardig is dus ook geen goed idee. Houd je correspondentie vriendelijk maar ook zakelijk. Die twee kunnen best samen gaan.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.