Loading

Meeskonnakoolitus "Ühise visiooni mõjuvõim" Adamson Koolitus

Meeskonnakoolitus "Ühise visiooni mõjuvõim" on disainitud ja koostatud organisatsioonidele, kus inimesed tahavad areneda ja kasvada.
Töötajad ei pea mõtlema sarnaselt - on tõepoolest vähetõenäoline, et see kunagi juhtuks. Kuid regulaarse harjutamise kaudu võivad nad õppida üheskoos tõhusalt tegutsema.

EESMÄRK?

Koolitus "Ühise visiooni mõjuvõim" on organisatsioonides töötavatele inimestele, kes tahavad õppida, organisatsioonilise elu viljakal pinnal liikudes. See on inimestele, kes oma isiklikke visioone realiseerides tahavad muuta efektiivsemaks ka oma organisatsiooni. Samas on see koolitus juhtidele, kes seisavad silmitsi probleemidega, mis ei allu tavapärastele mõtteviisidele, ja juhtidele kes tahavad teada: "Kuidas ma küll olukorda parandaksin?"

Milleks ehitada õppivat organisatsiooni? Milleks see vajaik on?

Me soovime parimaid tulemusi, et parandada kvaliteeti. Juba hariduse omandamisel ja hariduse andmisel on konkurents, koolitus toob selgelt välja organisatsiooni konkurentsieelise ja vajamineva töömahu, et liikuda soovitud suunas. Kõige mõjukamaks õppiva organisatsiooni ehitamise põhjuseks peaks olema aga see, et me tahame sellises organisatsioonis tööd teha. Või hoopis see, et me praegu eelistame kõigele muule õppiva organisatsiooni ülesehitamist.

Kõige ohtlikum ja raskem etapp austus, ausus!

Kogemused on andnud mõista, et siin peatume ja pikemalt! Tõe nägemine ja rääkimine on isikliku meisterlikkuse üks põhi komponente ja see on seotud ka ühise, jagatud visiooni distsipliiniga. (Tõde ei tähenda siin "absolutset tõde", vaid tõde sellisena, nagu me sellest aru saame.) Miks on organisatsioonides nii raske tõtt rääkida? Miks tõe rääkimine on eriti raske olukordades, kus tõde aitaks ja annaks jõudu paranduste ja valikute tegemiseks selles suunas, mida tegelikult soovitakse?

Vaatame ausalt murekohtadele otsa ning soovime pakkuda alternatiivi, et liikuda edasi ühise mõjuvõimuga.

Koolitus "Ühise visiooni mõjuvõim" on kollektiivne distsiplineeritud koosolemine, mis seab fookusesse vastastikused eesmärgid. Inimesed kellel on ühine eesmärk, võivad õppida säilitama pühendumist grupis või organisatsioonis seeläbi, et kujundatakse oma soovidele vastav ühine tulevikuvisioon ning põhimõtted ja põhitegevused, mille kaudu seda loodetakse saavutada. Kool või kogukond, kes loodab elada õppides, vajab ühist visiooni jagamise protsessi.

KOOLITAJA Marko Adamson

LISAINFO

www.adamsonkoolitus.com

marko@adamsonkoolitus.com

+372 56457703

Created By
Adamson Koolitus
Appreciate

Credits:

Created with images by Sayan Nath - "The Clear water of Dawki" • Pexels - "accuracy achieve achievement"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.