Project: Zeur niet Door Stijn jansen

Voor het vak Grafisch moesten wij een logo voor de zangclub "Zeur Niet" ontwerpen. Ik heb ervoor gekozen om een zingende vis als inspiratie bron te gebruiken.

Hier onder kun je mijn voortgang zin in illustrator

Ik heb ook nog wat schetsen gemaakt om een goed idee te krijgen wat ik nou uit eindelijk wil doen. De muziek balk heb ik als uitgangspunt gehouden en daar ben ik dus ook mee verder gegaan.

De kleuren die ik heb gekozen zijn vooral kleuren die vissen hebben, kleuren zoals groen en geel.

Als typografie heb ik het lettertype "Rockwell" gekozen, ik vond dat een vrij duidelijk lettertype maar ik vond het toch wel leuk bij die zingende vis passen.

Rockwell

EIND

Created By
Stijn Jansen
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.