Bilgi University A Member of laureate ınternatıonal unıversıtıes

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 1996 yılında, Türkiye’de üniversite yaşamında yeni bir soluk getirmek amacıyla kuruldu. Bilimin temel amacının bireyin mutluluğu olduğu inancıyla yola çıkan İstanbul Bilgi Üniversitesi kurucuları, birbirinden farklı düşünce, inanç ve hayat biçimlerinin hoşgörü içerisinde yan yana yaşadığı, evrensel değerlerle donanmış kültürel ve bilimsel bir ortam oluşturdu. Öğretim dili İngilizce olan üniversite, gerek topluma değer katan, öğrencilerine “gerçek” bir üniversite deneyimi yaşatan akademik ortamı ve kadrosuyla, gerekse üniversite eğitimine kazandırdığı yeniliklerle Türkiye’deki üniversiteler arasında öncü ve yenilikçi bir rol üstlendi ve tüm dünyada tanınan bir eğitim kurumu haline geldi.

Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü

ÖĞRENCİ PROFİLİ NASILDIR?

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğrenciler, özgür düşünen, sorgulayan, sorumluluk alan, yoğun çalışan ve bunu keyif alarak yapan bireyler olmanın hazzını yaşamaktadırlar. Ne istediğini bilen, kültürel altyapısı kuvvetli ve daha okurken mesleki beceriler edinmiş mezunlar olarak iş dünyasına katılan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, iş dünyasının aranan profesyonelleri olarak kariyerlerine adım atmaktadırlar.

ÖĞRENİM

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, 200'e yakın lisans, önlisans ve lisansüstü programı ile öğrenim hayatları boyunca ve sonrasında BİLGİ’li olmanın avantajlarından yararlanırlar. BİLGİ’li öğrenciler;

• Laureate International Universities ağına ortaklığı sayesinde gerçek bir uluslararası deneyim edinebilir,

• 25 ülkede ve 70’den fazla kurumda eğitim görebilir, çift diploma alabilir veya lisans ve yüksek lisans programlarına devam edebilir,

• Sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilir,

• Sivil toplum kuruluşlarında çalışabilir,

• 22 araştırma merkezinin çalışmalarına aktif olarak katılabilir, proje geliştirebilir,

• Şehir içinde kurulmuş, mimari ödüllü kampüslerinde her yıl 1.000'i aşkın bilimsel ve kültürel etkinliğe katılabilirler.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, öğrencilerine “gerçek” bir üniversite deneyimi yaşatır. BİLGİ’li öğrenciler yalnızca iş hayatına hazırlanmaz, yaşadıkları çevreye duyarlı, toplumun kaygılarını paylaşan, topluma katkı sağlayan iyi bireyler olmayı hedefler

Lisans ve Önlisans Programları

Hukuk Fakültesi

İletişim Fakültesi

İşletme Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

SANTRAL KAMPÜSÜ

DOLAPDERE KAMPÜSÜ

KUŞTEPE KAMPÜSÜ

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.