Loading

De Es Nieuwsbrief 26 11 juni 2020

Nieuwsbrief 26 / 11 juni 2020

Vreemde tijden…

zeg dat wel…

Deze week is de school aan zijn vierde start van een nieuwe periode begonnen. Na de normale start in augustus, de lockdown met afstandsleren en de opstart met halve groepen, zijn we nu weer gewoon op school. Voor iedereen een feest dat het leven op school weer normaliseert. Alhoewel de oudercontacten enorm gemist worden. Laten we afspreken, dat wanneer dat weer mogelijk is, we een prachtig feest organiseren met z’n allen.

Normaal gesproken zouden we u op een informatieavond informeren over de groepsindeling en de nieuwe mensen aan u voorstellen. Deze keer moet dat maar met een nieuwsbrief en een filmpje van Marloes Joosten, de nieuwe directeur van onze school.

Naast deze nieuwsbrief zullen we ook specifiek een brief versturen aan de ouders van een groep, wanneer daar bijzonderheden te melden zijn.

Nog drie weken, de tijd vliegt… Maar we gaan er opnieuw een fantastische periode van maken.

Wij wensen u veel leesplezier en blijf gezond,

Robbert Flim en Roel Roelofs

Het nieuwe schooljaar start op 2 juli

Woensdag 1 juli kunnen de leerlingen afscheid nemen van hun juf en/of meester. Deze dag mogen de kinderen verkleed en feestelijk naar school komen. We sluiten op dat moment een bijzonder schooljaar met elkaar af. Bovendien zullen Henny van Eijzeren op de Es en Maria Nije Bijvank op beide scholen nog afscheid nemen van de leerlingen.

Op woensdag 1 juli mogen alle leerlingen verkleed naar school komen.

Donderdag 2 juli begint het nieuwe schooljaar. Uw kinderen zullen twee dagen in alle rust gaan kennismaken met het nieuwe lokaal, de nieuwe leerkracht en wellicht de nieuwe groep kinderen. De ervaring heeft ons geleerd dat dit voor veel kinderen heel veel rust geeft. De spanning hoe het nieuwe schooljaar eruit gaat zien, is dan gelukkig niet meer aanwezig.

Vrijdag 3 juli om 12.30 uur gaat de zomervakantie dan beginnen.

Even voorstellen...

Met ingang van het nieuwe schooljaar neemt Marloes Joosten de functie van directeur over van Roel Roelofs. Zij wordt de directeur van de Jan Barbier en de Es. In onderstaand filmpje stelt zij zich kort voor:

De groepsindeling voor het nieuwe schooljaar

Tijdens de studiedagen is met het team vastgesteld op welke wijze we volgend schooljaar aan de slag gaan. De MR heeft ondertussen ingestemd met de plannen en deze week heeft ook de Ouderraad een toelichting gekregen.

Verder kunnen we u informeren dat Erna Calkhoven het team komt versterken en op de woensdag gaat lesgeven in groep 4. Verder zullen we helaas afscheid moeten nemen van Joyce Lohuis en Mirjam van Dalfsen. Voor hen kunnen we geen ruimte in de formatie vinden.

De vacature die ontstaat door het vertrek van Maria Nije Bijvank, zal hopelijk komende week worden ingevuld. We houden u op de hoogte.

De teamsamenstelling voor 2020/2021:

Unit onderbouw:
 • Groep 0 vacature vanaf maart/april
 • Groep 1 Chantal Visser Ria Nieuwenhuis
 • Groep 2A Johan Lamberts
 • Groep 2B Trudy Wermink
 • Coördinatie Petra Dubbink
Unit middenbouw:
 • Groep 3 Annemarie van Asselt en Petra Dubbink
 • Groep 4 Marinka Kroese, Erna Calkhoven
 • Groep 5 Selma Heuver, Rianne van der Bent
Unit bovenbouw:
 • Groep 6 Marloes Dijsselhof en Robbert Flim
 • Groep 7 Marjolein Leemhuis
 • Groep 8 Nils Brok
Overige medewerkers:
 • Sport en bewegen Marlou Schopman
 • Interne Begeleiding Stieneke Hiemstra
 • Onderwijsassistent vacature
 • Ondersteuning Christiaan Pultrum
 • Secretaresse Antje Altink
 • Directeur Marloes Joosten
 • Adjunct directeur Robbert Flim

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Afscheid groep 8

Donderdagavond 2 juli neemt groep 8 afscheid van de Es. In de volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie over dit afscheid, maar de leerlingen zijn samen met hun ouders en de leerkrachten bezig om er een prachtig afscheid van te maken.

Afscheid...

Afgelopen woensdag hebben we in een kleine setting, maar op feestelijke en smakelijke wijze, bij tante Stoof aandacht besteed aan het afscheid van Henny, Maria en Alida. Normaal gesproken zouden we met ouders en leerlingen iets organiseren, maar dat gaat helaas dit jaar niet...

Na 35 jaar kleuteronderwijs, waarvan het grootste gedeelte op de Es, gaat juf Henny met pensioen. Menig kind heeft dankzij haar kennis en ervaring met betrekking tot lesgeven in de onderbouw een hele goede basis gelegd voor een verdere schoolloopbaan. Juf Maria heeft 15 jaar als onderwijs-assistent een hele belangrijke rol gespeeld op zowel de Es als de Jan Barbier. Niet alleen voor individuele leerlingen, maar zeker ook als persoon en de rol die ze vervulde binnen beide teams. Juf Alida is 21 jaar geleden als stagiaire begonnen op de Jan Barbier om hier nooit meer weg te gaan. Elke dag op en naar van Meppel naar Eelen en Rhaan, tot ze vorig jaar in Lemelerveld ging wonen. Juf Alida maakt de overstap naar Talentrijk in Nijverdal.

Niet alleen Alida, Henny en Maria nemen afscheid aan het einde van dit schooljaar. Juf Mirjam heeft het afgelopen jaar op de Es en de Jan Barbier gewerkt en maakt ook de overstap naar Talentrijk in Nijverdal. Juf Joyce heeft tijdens het zwangerschapsverlof van juf Marloes met verve groep 6 overgenomen en is daarna gebleven op de donderdag en vrijdag. Zij is komend schooljaar in dienst van stichting IKT en zal in eerste instantie weer invalwerk gaan doen. Meester Remko, tot slot, heeft zijn opleiding en zijn stage afgerond en zal op zoek gaan naar een baan. Tijdens de avond bij tante Stoof hebben we ook aan het afscheid van Joyce, Mirjam en Remko aandacht besteed. Via deze weg nogmaals een woord van dank voor de inzet op onze scholen!

Henny, Alida en Maria bedankt!

Contacten in 2020/2021

In schooljaar 2020/2021 willen we een volgende stap zetten op het vlak van oudercommunicatie. We hebben de ouder(kind)contacten als volgt ingepland: Groep 1, groep 3 en groep 8 starten het schooljaar met een ouderavond: Voor groep 1 betekent het de start van een basisschoolperiode, in groep 3 komt met name het leren lezen aan bod en tijdens de ouderavond van groep 8 wordt de overstap naar het voortgezet onderwijs besproken. De informatieavond voor deze groepen staat momenteel gepland op maandagavond 7 september. In verband met het coronavirus nog wel onder voorbehoud en in verschillende tijdvakken. U zult aan het begin van het schooljaar uitgenodigd worden door de groepsleerkracht.

Oudergesprekken 3.0

Ouder-Kind-gesprekken: In september starten we met groep 2 en groep 4 t/m 7 het onderwijsjaar op met startgesprekken tussen leerkracht, ouder(s) en kind. Deze gesprekken staan gepland in week 46/47/48 en u krijgt hiervoor van de groepsleerkracht van uw kind een uitnodiging. Het doel van dit driehoeksgesprek is om elkaar beter te leren kennen. Een goede onderlinge relatie is namelijk van directe invloed op de leerprestaties van een kind. Tijdens dit gesprek zal de groepsleerkracht met u ook afspraken maken over de contactmomenten door het jaar heen:

 • November
 • Februari
 • November en Februari

Aan het eind van schooljaar (medio juni) zijn de gesprekken facultatief. Voor de driehoeksgesprekken in groep 7 en 8 zal de planning iets anders zijn met het oog op de entreetoets en de cito-eindtoets.

In de komende periode zullen we de planning van de oudergesprekken ook op de website van de Es zetten. Tot slot: Het is altijd mogelijk om naast de geplande gesprekken contact op te nemen met school. Hebt u een vraag of hebt u behoefte aan een gesprek met de groepsleerkracht dan is dit altijd mogelijk!

Schoolfoto's!

Deze week is Mike Rikken op school geweest om de de jaarlijkse schoolfoto's te maken. Gisteren zijn de individuele foto's gemaakt, vandaag waren de groepsfoto's en de foto's met broertjes en zusjes aan de beurt.

Zodra de foto's binnen zijn - en dat zal nog net voor de start van de zomervakantie zijn - krijgt elk kind een kaart met inloggegevens en een bestelprocedure.

Mike: Bedankt voor de foto's!

Dagopening

soms win je... soms leer je...

Winnen, winnen, winnen, dat is wat we willen! Maar bij een spelletje of wedstrijd kan er maar één winnen. Dus is er ook altijd iemand die NIET wint. Als je niet wint, ben je dan een verliezer? Ook al voel je je dan geen winnaar, weet dat je altijd wel iets gewonnen hebt. Misschien ben je iets meer te weten gekomen of heb je iets geleerd.

Heb je wel eens verloren? Hoe voelde je je toen? Als je nu zo terugdenkt, heb je toen eigenlijk ook iets “gewonnen”?

Wijzigingen in de MR

Aan het eind van dit jaar stop Martijn Jacobs als voorzitter van de MR. Martijn is net na de fusie tussen de Blenke en de Es in de MR gekomen. Zijn rol van voorzitter wordt overgenomen door Selma Heuver, die al als personeelsvertegenwoordiging in de MR zit. Marlies Olthuis, de moeder van Cas uit groep 3 en Liva uit groep 1, neemt de plek van MR-lid (oudergeleding) over van Martijn. Via deze weg willen we Martijn bedanken voor zijn inzet binnen de MR. Marlies; Welkom in de MR!

Brigadieren 2020/2021

Geerhard Boschstraat

Onze verkeersouders (Sandra Huzen en Martine van de Berg) zijn op dit moment druk bezig met de planning en invulling van brigadiers een de Geerhard Boschstraat komend schooljaar. We zijn namelijk vastbesloten om het brigadieren op dit onoverzichtelijke kruispunt voor- en na schooltijd door te zetten. Er zijn echter nog drie plekken vacant:

 • Maandagmiddag in de EVEN weken (15.15u)
 • Vrijdagochtend in de ONEVEN weken (08.15u)
 • Vrijdag na schooltijd in de EVEN weken (12.30u)

Tijdens het brigadieren wordt een ouder geassisteerd door een leerling uit groep 7 of 8. Aan het begin van het schooljaar wordt een instructiemoment onder leiding van een politieagent ingepland.

Mocht u willen brigadieren, wilt u dan contact opnemen met een verkeersouder?

Tussen de middag geen begeleide oversteek meer...

Afgelopen jaar was het zo dat leerkrachten op maandag, dinsdag en donderdag op het kruispunt leerlingen technisch overzetten. Ervaring leert dat dit soms best een race tegen de klok was voor leerkrachten en dat de meeste leerlingen met ouders langsfietsen of met de auto opgehaald werden. Met ingang van komend schooljaar zal er tussen de middag dus geen begeleide oversteek zijn. Voor- en na schooltijd wel!

Created By
Robbert Flim
Appreciate

Credits:

Created with images by Alex - "Page of monthly calendar - July 2020" • Giorgio Trovato - "untitled image"