Loading

sisseastumine etenduskunstide osakonda 2020 Visuaaltehnoloogi ja tehnilise produtsendi erialale

Siit leheküljelt saad kõik vajaliku informatsiooni, et sisse astuda aastal 2020 etenduskunstide osakonda! Alates 2020 ei saa enam eraldi sisse astuda teatrikunsti, tantsukunsti ja teatrikunsti visuaaltehnoloogia õppekavadele - me ühendasime need kolm õppekava ja sellest aastast toimuvad sisseastumiskatsed esmakordselt etenduskunstide õppekavale visuaaltehnoloogi ja tehnilise produtsendi erialadele. Näitekunsti, lavastaja ja tantsuõpetaja erialadele saab sisse astuda aastal 2021.

SISSEASTUMISEKSAMID

Avalduse esitamine 18. juuni - 02. juuli 2020 www.sais.ee

Erialakatsed toimuvad 06. - 07. juuli 2020 kell 11.00 virtuaalselt

Etenduskunstide õppekavale õppima asuda soovijate puhul hindame: huvi etenduskunstide, tehnoloogilise kunsti ning audiovisuaalse meedia vastu; kunstilise, suulise ja kirjaliku eneseväljenduse sisukust; motiveeritust ja püsivust osaleda kollektiivse kunsti sünnis kas kujundaja või teostajana; ettevõtlikkust; loomingulist potentsiaali. 2020 toimuvad erialakatsed digitaalselt - täpsemad instruktsioonid jagatakse sisseastujale peale SAISis dokumentide esitamist.

Info ja küsimused: margit.simenson@ut.ee

Järgnevalt tutvustame visuaaltehnoloogi ja tehnilise produtsendi erialasid:

TEHNILINE PRODUTSENT

Tehniline produtsent hoiab lavastuse väljatoomisel silma peal ideest kuni esietenduseni, vahendades loomingulise ja tehnilise meeskona koostööd. Sujuv suhtlemisvõimekus ja tehniline taip, planeerimisoskus ning korrektsus eelarveridade tasakaalus hoidmisel tagavad selles rutiinivabas ametis edu. Tehniline produtsent tunneb kõiki lavastuse väljatoomise nüansse ning suudab leida vajalikud spetsialistid.

VISUAALTEHNOLOOG

Visuaaltehnoloogia eriala jaguneb kolmeks eraldi spetsialiseerumiseks:

Valguskujundaja on lavastusmeeskonna liige, kes aitab valguse abil luua lavaatmosfääri. Lisaks etenduskunstide valdkonnale tegutsevad valguskujundajad filmis ja teles; valgus kui väljendusvahend aitab luua meeleolu erinevatel üritustel kontsertidest konverentsideni. Peale loomingulise mõtlemise eeldab valguskujundaja tööprotsess ka tehniliste vahendite suurepärast tundmist ja käsitsemist.

Videokujundaja suudab kaasaegset tehnoloogiat ja mitmesuguseid programme kasutades luua ja esitada videolahendusi nii etenduskunstide erinevates vormides kui ka tele, filmi või kontsertide tarbeks. Eriala hõlmab ka live-formaadis töötamist. Videokujundaja looming sünnib koostöös valguse-, heli- ja lavakujundusega, kuid võimalik on ka karjäär iseseisva kunstnikuna.

Dekoraator-butafoor viib ellu lavastuskunstniku nägemuse lavamaailmast, teostades dekoratsioone ja rekvisiite teatri-, filmi- või telelavastustele. Dekoraator-butafoor kasutab oma töös nii ajaproovile vastu pidanud tehnikaid ja materjale kui ka kaasaegseid lahendusi ja töövõtteid. Tema praktilised oskused ulatuvad sajanditevanusest papjeemašee tehnikast kuni tänapäevase 3D tehnoloogiani.

etenduskunstide osakonna tutvustus

Etenduskunstide õppekava alustalaks on erialaste oskuste sidumine kunstiliste ambitsioonidega. See on ainulaadne etenduskunstide õppimise mudel: kõik õpivad koos - etenduskunst on meeskonnatöö. Erialast õppetööd viivad läbi oma ala tipud. Erialaste oskuste omandamist toetab korralik humanitaarne kõrgharidus.

Õppimine etenduskunstide õppekaval kestab neli aastat päevaõppena Viljandis. Üldteooria läbivad tudengid koos, hiljem süüvivad nad oma eelistatud eriala õppesse juba spetsiifilisemalt. Kogu õppekava jaguneb väga üldistatult kaheks mõtteliseks õppeprofiiliks - inimesed, kelle siht on olla laval, ja inimesed, kelle töö jääb lava taha. Neid profiile võetakse vastu vastavalt üle aasta - paaritutel aastatel näitleja, tantsuõpetaja ja lavastaja erialad ning paarisaastatel tehnilise produtsendi ja visuaaltehnoloogia erialad.

TÜ VKA on laboratoorium, kus on õppimiseks olemas kõik vajalikud keskkonnad: kaasaegselt sisustatud black box, vastava infrastruktuuriga proovi- ja treeningruumid, töökojad, multimeediakeskus, oma kostüümiladu ja raamatukogu. Etenduskunstide osakonnal on toimiv koostöö teater Ugalaga ning teiste etendusasutustega Eestis, kus viiakse läbi erinevaid õppepraktikaid. Samuti võimaldab kuulumine rahvusvahelistesse võrgustikesse tudengitel ennast täiendada vahetusõpilasena välismaal. Viljandi võimaldab paindlikku ja individuaalsust toetavat õpikeskkonda.

MEIE ÕPPEJÕUD, KES ON VASTUTAVAD ERIALADE EEST LAVA TAGA :

Etenduskunstide osakonnas on suurem osa õppejõude oma erialade tipud! Vastu võtavad teid vatutavad õppejõud: TAAVET JANSEN, EVE KOMISSAROV, KERSTI RATTUS, MARGUS VAIGUR JA EERO EHALA.

Lisaks õpetab meil väga palju aktiivseid praktikuid: teiste hulgas videokunstnstnikud EMER VÄRK, ALJONA MOVKO, animaator MAIT LAAS, teatrikunstnik LIINA UNT, uue meedia teadur RAIVO KELOMEES, MARGIT ROOSAAR, butaforid TERJE KIHO, ANNIKA AEDMA, skulptor MARE MIKOF, valguskunstnikud OLIVER KULPSOO, MEELIS LUSMÄGI, MARTIN MAKAREVITŠ, kultuuriteoreetik OTT KARULIN, jt.

rohkem infot: https://www.kultuur.ut.ee/et/oppekavad/visuaaltehnoloogia