East Coast Park

Di Taman East Coast, ramai orang berkhemah di situ kerana mereka boleh bersantai dan menikmati masa berkelah. Lagipun, mereka boleh menaikkan khemah untuk tidur daripada di bilik asrama.

Di situ juga, ramai orang memancing di jembatan atau batu ditepi pantai. Ikan-ikan yang boleh ditangkap adalah ikan kecil kerana ikan kecil selalu berenang di tepi jembatan.

Pantai Taman East Coast adalah satu tempat yang kamu dan kawan-kawan boleh membina istana pasir ataupun menjalan di tepi air dengan teman kamu untuk perasaan romantik.

Walaupun Taman East Coast adalah tempat yang boleh melakukan apa-apa, ramai orang suka membuangkan sampah dengan sembarangan. Beberapa haiwan boleh makan atau tersangkut ke dalam sampah-sarap semasa pengembaraan itu.

Walaupun ada sampah-sarap di situ, Taman East Coast adalah satu taman yang terkenal. Ramai orang suka pergi ke situ

Credits:

Created with images by photo_gratis - "East Coast Sunrise" • kenner116 - "IMG_5215" • tallkev - "Fishing in Singapore" • fechi fajardo - "Morning Walk" • raspberry dolly - "Litter on Singapore's ECP" • photo_gratis - "East Coast Sunrise"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.