Loading

Nog even doorbijten... 06-05-2021

Volledige heropening in zicht

In de Angelsaksische landen lopen de inentingsprogramma’s als een trein. Het VK wordt stapsgewijze heropend, de VS vieren hun nationale feestdag wellicht in alle ‘vrijheid’.

Ook in de Europese Unie komt het vaccinatieprogramma op kruissnelheid en worden met mondjesmaat versoepelingen doorgevoerd.

Economie op stoom

Bedrijfsleiders in de industrie toonden zich in het verleden zelden zo optimistisch als nu en ook hun collega’s in de dienstensectoren laten zich verrassend positief uit.

De succesvolle vaccinatiecampagnes, de publieke uitgavenprogramma's en de nodige inkomensondersteuning voor consumenten gaven de wereldeconomie een duw in de rug.

Ongetwijfeld zal de wereldeconomie ook mee profiteren van het historische herstelprogramma en het omvangrijke infrastructuurprogramma van de regering Biden, dat de Amerikaanse economie in de komende jaren moet moderniseren en ondersteunen.

Recordgroei van de bedrijfswinsten

Nu het economische herstel zich ook vertaalt in een spectaculair herstel van de bedrijfswinsten, blijven de vooruitzichten voor de aandelenmarkten goed. Zowel in de VS als Europa klokken de winstcijfers hoger af dan verwacht. Wall Street sluit het eerste kwartaal wellicht af met een recordstijging van de bedrijfswinsten met 50%.

Binnen het aandelenluik blijven we kiezen voor sectoren die zullen profiteren van de economische heropleving. De consumentensector en de vrijetijdsector, lijken ons hierbij zeer interessant. Regionaal ‘volgen’ we het virus. Azië is ‘back to normal’ en de groei lijkt al licht te vertragen (China). We bouwden onze posities wat af. In de VS is het herstel volop aan de gang. De tweede jaarhelft wordt hét moment voor Europa met het VK dat als eerste uit de startblokken zal schieten.

De vrees voor hogere inflatie en hogere rentes wordt nog steeds vakkundig de kop in gedrukt door de centrale bankiers. Net als zij laten we ons niet afleiden door tijdelijk hogere inflatiecijfers, maar we rekenen toch op een verdere stijging van de obligatierente, ook in de eurozone. Daarom hebben we de looptijd van de overheidsobligaties verder verkort.

Naast deze langetermijnvisie zijn ook bescherming en trends op financiële markten belangrijk. Je persoonlijke belegging, raadpleegbaar in KBC Mobile en Touch, kan anders ingevuld zijn volgens jouw comfortzone.

Dirk Thiels, Beleggingsstrateeg KBC Asset Management
De terugkeer naar ‘normaal’ loopt niet synchroon : in Azië lijkt de groei alweer wat te vertragen terwijl het herstel in de VS volop aan de gang is. Door de tragere vaccinaties komt het moment van Europa er pas in de tweede jaarhelft. We spelen hierop in door te kiezen voor Europese aandelen. De sterke groei van de wereldeconomie speelt vooral in de kaart van sectoren die sterk profiteren van de herleving van de consumptie-uitgaven, zoals consumentengoederen en vrije tijd.

Redactie beëindigd op 06-05-2021. Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en ze biedt geen garantie voor de toekomst. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.