Brugges Carl Soderberg

Ik had een fieldtrip vorige week. We gingen naar Brugge. De busries naar Brugge was twee uur. Ik zat met mijn vrienden op de bus en ik luisterde naar muziek.

Wanner we aangekomen naar Brugge, we gingen op een boottocht rond de stad. Het was erg interessant en leuk, maar Ik kon de gids niet horen. De motor op de boot was te luid.

Na de boottoch, het was tijd voor lunch. Ik at een kleine pizza naar Pizza Hut. Het was veel leeker, maar ik en mijn groep hadden alleen tien minuten om te eten. Wij eten naar Pizza Hut omdat alles vol was.

Na de lunch, gingen we naar een chocolade museum voor een chocolade workshop. Wij maakten chocholade figuren en chocoladestukjes. We aten ook chocolade. Het was veel leeker en leuk. Het was een op de best dingen van de dag.

Na de workshop, wij hadden een taalchallenge. Wij hadden verschillende doelstellingen, bijvoorbeeld maken een selfie met een person ouder dan vijftig. Het was veel leuk maar ook harde.

Na de taalchallenge, wij hadden vrije tijd. Ik en mijn vrienden gingen naar Quick en naar Kruidvat. We kochten eten en we hadden een goede tijd.

Na de vrije tijd, het was tijd om terug te gaan naar Brussel. De busries was twee uur en wij aangekomen bij vijf en dertig. Ik was erg moe na de reis.

Credits:

Created with images by Transportphoto - "bus bova futura bova" • Javier Aroche - "Pizza Hut Day" • Tjeerd - "Quick Quality Fast Food Brussels (Belgium)" • poke alex - "Kruidvat, dude."

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.