Nyhetsbrev - Digital læring i askerskolen uke 19

Det ukentlige nyhetsbrevet for prosjektet Digital læring i Askerskolen går til ressursgruppelederen på skolene, men bør distribueres til alle ansatte på skolen.

Mellom-Nes ligger på 2. plass i Norge i Mattemaraton 2017! Gratulerer så langt! Konkurransen pågår i hele mai og de beste skolene får pokal og is til de beste klassene. Se mer informasjon under overskriften "Topp 3 fra G+"

Plusshistorien

"Plusshistorien" er en "stafett" der alle skolene på rundgang leverer en vellykket praksishistorie i askerskolen sin G+ gruppe. Uke 19 er det Torstad sin tur.

Plusshistoriene blir liggende i G+ under kategorien Plusshistorier

Top 3 fra G+

Ukens tips

Hvordan opprette et klasserom i Google Classroom med Peter Tallerås fra Nesøya skole.

Aktuelle fokusområder i prosjektet

  • Til uka reiser 80 stykker fra askerskolen til NKUL-konferansen i Trondheim. Der vil deltagere fra Asker poste tips, gode råd og opplevelser i løpet av uken. Dette blir liggende i kategorien NKUL 2017 i G+
  • Alle lærere og elever har nå tilgang til IntoWords Cloud frem til sommeren og kan bruke dette i Chrome nettleser. Vi vurderer kommunelisens på dette verktøyet for alle.
  • NIFU sin elevundersøkelse gjennomføres i ukene som kommer. Vi jobber nå med å vaske lister med elever ut fra hvem som skal delta og ikke. Ressursgruppeledere får mer informasjon om dette.

Teknisk

Tekniske endringer som er gjort for elever. Chromebook og GSuite:

  • har et såkalt nettfilter som sperrer for en del skadelig innhold.
  • er satt opp med reklameblokkering for å skjerme elevene mot reklame.
  • er sperret for såkalt inkognitomodus der elevene kan opptre skjult på nett.
  • er sperret for innlogging til noen av Google sine tjenester. Dette vil si at de kan se innholdet, men ikke publisere/delta. Tjenestene det per i dag er sperret for er Youtube, Google Plus og Blogger. I chatte- og videotjenesten Hangouts kan elevene kun kontakte andre i askerskolen
  • har Safe Browsing og Malicious Sites -funksjonalitet aktivert. Dette gjør at elevene får varsling med spørsmål om å fortsette før de aksesserer sider som kan inneholde malware og phishing innhold

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.