Pablo Picasso Guernica

Pablo Picasso

Pablo Picasso är född 25 oktober 1881 i Malaga, Spanien. Picasso dog den 8 april 1973 i Mougins, Frankrike. Han blev 92 år gammal.

Bild på Picasso

Picasso fick fyra barn vid namn Paloma Picasso, Paul Joseph Picasso, Maya Widmaier-Picasso och Claude Pierre Pablo Picasso. Claude Pierre Pablo Picasso har följt sin pappas fotspår och är också konstnär.

Picasso var inte bara målare utan även skulptör. Men han fokuserade mest på målningen. När Picasso dog lämnade han kvar 13 000 dukar, 100 000 litografier, 34 000 illustrationer, 300 skulpturer. Allt det som Picasso lämnade kvar är värt drygt 1,2 miljarder franc.

Picasso var son till José Ruiz y Blaseo och Maria Picasso. José Ruiz y Blaseo var konstnär och konstprofessor. Man tror att Picasso fick sitt intresse för konst från sin pappa. Eftersom han spenderade så mycket tid i hans bildsalar. Picasso lärde sig grunderna från sin pappa som till exempel figurteckning och oljemålning. Redan som liten visade Picasso att han hade mycket potential.

Det finns nu många Picasso museum runt om Europa

När Picasso var tio år målade han sin första kända målning med olja " El Picador". Han signerade bilden med hans mammas namn Picasso.

El Picador

Picasso gick på många olika konstskolor oftast dem skolor som hans pappa jobbade på. Den senaste skolan Picasso gick på var San Fernandos Kungliga Akademi i Madrid.

Picasso rörde sig inom: Post impressionism, Surrealism och Kubism. Picasso hade ohämmad lust att experimentera i sökande efter mer tillfredsställande uttrycks former.

År 1901-1904 hade Picasso en period han kallade den blå Perioden. Den blå perioden handlar om de fattiga och lidande människor. En känd målning från blå perioden är Den gamle gitarristen.

Den gamle gitarristen

År 1904 hade Picasso en annan period som han kallade den rosa perioden. Man tror att Picasso ändrade sin målar still när han blev tillsammans med Fernande Olivier år 1904. I många av bilderna från rosa perioden är personer från Harlequins, cirkus. Till exempel artister eller clowner. En känd bild från den rosa perioden är Family of Saltimbanques.

Family of Saltimbanques

År 1904 bosatte Picasso sig i Paris och började träffa konstnärer och och författare där bland Apolliaire och Kees van Dongen. Samt sina första Mecenater.

Picasso och hans mencans

När Picasso föddes trodde barnmorskan att han var död och fokuserade mer på hans mor. Det var inte fören hans farbror och läkaren blåste rök på Picasso som han vaknade till liv. Så det var läkaren och hans farbror som räddade unge Pablo Picasso och tur var det för han blev en av världens kändaste konstnär.

Picassos fulla namn är: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Ruiz y Picasso.

Picasso och hans familj
Kubism

Picasso jobbade framför allt med Kubism.

Picasso skapade Kubismen tillsammans med Georges Braque. Kubismen var den första abstrakta konststilen på 1900-talet. Men Kubismens huvudperiod var 1907-1914. Namnet Kubism kommer från konstkritikern Louis Vauxcelles år 1908. Han gav namnet Kubism efter att Matisse yttrade sig om Braques små kuber.

Kubism målningar är målade i många olika partier och former.

Man på Café, av:Juan Gris
Guernica
Guernica

Guernica är en av Picassos kändaste målningar.

Picasso målade Guernica Maj 1 - Juni 4 år 1937. Han målade bilden med olja på en duk. Målningen är 349 · 776 cm stor. Picasso målade bilden och 93 skisser. Guernica finns i Madrid på Museo Reina Sofia.

Det finns en kopia av målningen i FN byggnaden. När man pratade om att bomba i Irak 2003 så täckte man över bilden med ett skynke. Jag tror man täckte över målningen för den målades när det bombades i staden Guernica.

Jag tror att han målade Guernica för att visa hur människorna i Guernica hade det under kriget. I målningen finns det så många känslor och många olika former och nyanser av svart, vit och grått det är det som gör att jag valde denna bilden.

Målningen har varit runt om i hela Europa till och med i USA på Museum of mordan art. Målningen har även varit på Moderna museet i Stockholm år 1956.

Oscar Magnusson 9a

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.