Online strategie kwh people

Organisatiedoelstellingen

Bij kWh People draait het zowel om de klant als de kandidaat, kWh people kent de energiemarkt, de kandidaten, de klanten en de klantbehoefte. Verder streven wij ernaar om een zo lang mogelijke relatie met de klant en met de kandidaat op te bouwen.

  1. Bruto marge doelstelling 550k
  2. Man in hand verbeteren
  3. Database structureren

Marketingcommunicatie doelen

  1. Leads/sollicitaties genereren
  2. Profileren als specialist binnen de energiebranche
  3. Het binden van energie professionals

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.