Ilona Koulutuskatalogi

KOULUTUS

Suunnittelemme koulutukset aina oppilaitoksesi tarpeet ja toiveet huomioiden. Osaamisen kehittämisen perustana on näkemys siitä, miten teknologia valjastetaan tukemaan oppimisen sisältöjä ja opettajan henkilökohtaista pedagogista lähestymistapaa

KOHDERYHMÄT

Koulutamme opetushenkilöstöä varhaiskasvattajista korkea-asteen opettajiin. Koulutuksissamme lähdetään aina opettajan aiemmasta osaamisesta ja asiantuntemuksesta, johon yhdistetään opetusta tukeva, oppimista edistävä teknologinen elementti.

PROSESSI

Toteutamme tarpeen vaatiessa etukäteen osaamiskartoituksen koulutuksen suunnittelun ja tavoitteiden saavuttamisen tueksi. Koulutuksen jälkeen lähetettävä tukiaineisto tukee opettajan toimintaa ja edesauttaa toimintamallien siirtymistä opetukseen. Koulutuksen ja siitä kerätyn palautteen jälkeen ehdotamme asiakkaalle jatkotoimenpiteitä, mikäli erityisiä tarpeita on ilmaantunut.

KOULUTUSTEMME ASIAKASTYYTYVÄISYYS ON 4,7 (ASTEIKKO 1-5).

INNOSTU - INSPIRAATIOKOULUTUS 2-3 H

Koulutuksen tavoite:

Koulutuksen tavoitteena on selkeyttää ja vahvistaa oppilaitoksen henkilöstöä teknologiavalinnoissa. Koulutus innostaa ja antaa uusia ideoita sekä näkökulmia oppimisen tukemiseen mobiililaitteiden avulla.

Koulutuksen sisältö:

Inspiraatiokoulutuksessa tutustutaan mobiililaitteiden mahdollisuuksiin opetuksissa ja oppimisessa. Koulutus etsii ratkaisuja siihen, mitä uutta opettajat ja opiskelijat voivat yhdessä saada oppimiseen. Tai kun esimerkiksi iPadeja otetaan avuksi myös laajemmin työvälineiksi koulunpitoon. Inspiraatiokoulutus on oikea vaihtoehto sekä laitehankintasuunnitteluvaiheeseen että laitteiden käyttöönottovaiheeseen.

Koulutuksen hinta:

650€-800€ alv0% + matkakulut

KÄYTÄ: MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTOKOULUTUS 3H-6H

Oletteko juuri hankkineet mobiililaitteet ja haluatte ottaa ne opastetusti käyttöön esim. opettajille tai oppilaille?

Koulutuksen tavoite:

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa henkilökohtaisten iPad-laitteiden käyttöönotto sekä tutustuttaa käyttäjiä tarkemmin erilaisiin sovelluksiin ja niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen opetuksessa.

Koulutuksen sisältö:

Luomme yhdessä tarvittavat tunnukset ja tutustumme ohjelmien hankintaan ja asentamiseen. Opimme tuntemaan iPadin perusominaisuudet. Koulutuksen aikana käymme myös läpi laitteen turvaasetukset ja määritämme ne yhdessä. Tutustumme muutamiin opetuskäytön sovelluksiin.

Hinta:

850€ alv0% + matkakulut

OIVALLA: OPETTAJIEN MOBIILIPEDAGOGIIKAN STARTTI 3H TAI 6H

Koulutuksen tavoite:

Koulutus avaa oivalluksen syvemmälle iPadin tuomiin mahdollisuuksiin opetuksessa ja oppimisessa. Koulutus paneutuu sisällön tuotannon, koostamisen, jalostamisen ja jakamisen monimediaisiin keinoihin, mahdollisuuksiin ja tarpeisiin. Opitut taidot jalkautuvat helposti opettajan arkeen!

Koulutuksen sisältö:

Tutustumme laajaan kirjoon opetuksen yleisiä sovelluksia sekä koko päivän koulutuksessa myös eri oppiaineiden erityisohjelmia. Pohdimme ja vertailemme yhdessä myös niiden pedagogisia mahdollisuuksia opetuskäytössä. Koulutus toimii mainiona ensivaiheen koulutuksena heti iPadien hankinnan jälkeen.

Mahdollisuudet ja sovellukset kehittyvät ja kasvavat jatkuvasti, joten koulutus kannattaa uusia vaikka vuosittain!

Koulutuksen hinta:

3-4h 850€ alv0% + matkakulut

6h (1 päivä) 1200€ alv0% + matkakulut

"Kouluttaja oli ihanan rauhallinen ja innostava!" - luokanopettaja

UUDISTA: SYVENTÄVÄ MOBIILIPEDAGOGIIKAN KOULUTUS, 1 PÄIVÄ

Koulutuksen tavoite:

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien pedagogista osaamista. Tavoitteena on oppia aktivoivia toimintamalleja, joissa teknologialla on luonteva rooli oppimisen edistäjänä.

Koulutuksen sisältö:

Koulutuksessa syvennämme osallistujien mobiilipedagogiikan osaamista. Laajenamme sovellusvalikoimaa sekä teknologiaa hyädyntäviä toimintamalleja. Huomioimme kunkin osallistujan taitotason sekä omat opetettavat aineet. Koulutus räätälöidään aiemman osaamisen ja toiminnan perusteella. Koulutus kehittää osallistavaa oppimista.

Koulutuksen hinta:

1200€ alv0% + matkakulut

"Sain rohkeutta ja varmuutta tekemiseeni"

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET 6H

Tavoite:

Saada välineitä ja ohjausta digitaalisuuden hyödyntämiseen opetuksen ja oppimisprosessien suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa, näkökulmina OPS2016:sta nousevat monialaiset oppimiskokonaisuudet, projektioppiminen, tutkiva työskentelytapa ja ilmiöpohjaisuus sekä laaja-alainen osaaminen.

Sisältö:

Syvennetään osaamista monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja eheyttävän opetuksen toteuttamisesta.

Suunnitellaan ja toteutetaan oma mobiililaitteita ja digitaalisia oppimisen ympäristöjä hyödyntävä projekti yhteistyössä kollegan/kollegojen kanssa, ulkoista ohjausapua hyödyntäen.

Jaetaan tuotoksia ja arvioidaan projektin onnistumisia ja haasteita yhdessä kollegojen kanssa digitaalista alustaa hyödyntäen.

Saadaan ulkoista palautetta toteutuksista.

Vahvistetaan omaa osaamista käytössä olevien digitaalisten työvälineiden ja ympäristöjen hyödyntämisessä.

Hinta: 1200 € (alv0%) + matkakulut

(Huom! Koulutus voidaan tarvittaessa järjestää myös useamman päivän koulutuksena)

GREEN SCREEN-VIDEOITA IPADILLA 3H TAI 6H

Green Screen -kangas ja -sovellus sekä kuvaustelineet mahdollistavat hieman erilaisen tavan tehdä näkyväksi vaikkapa projekti- tai tutkimustyötä, opitun arviointia, oppimisprosessia itsessään ja sen reflektointia. Green Screen -videoissa panostetaan yleensä taustan edessä esiintyvän henkilön rooliin tietyn asian kertojana. Kankaan ja sovelluksen avulla henkilö voidaan upottaa uutistoimittajan tapaan erilaisiin taustamaisemiin, kuten nettisivulle, liikkuvaan väkijoukkoon, projektidian eteen, ohjevideoon tai vaikka syksyiseen metsämaisemaan.

Tavoite:

Oppia tuottamaan, muokkaamaan ja jakamaan Green Screen-videoita ja saada ideoita niiden monipuoliseen hyödyntämiseen omassa opetuksessa.

Sisältö:

Koulutuksessa tutustutaan Green Screen kankaaseen, -mobiilisovellukseen (Green Screen by Do Ink) sekä iPad -telineisiin ja mikrofoneihin työskentelyvälineinä. Tuotetaan omia videoita Green Screen -tekniikalla. Jaetaan lopuksi videot ryhmän haluamalla tavalla verkkoon omaan käyttöön tai julkiseen jakoon. Pohditaan yhdessä ennakkoon, mitkä videot hyödyttäisivät oppimista, opetusta tai vaikka hanketyötä juuri nyt ja toteutetaan ne osana koulutusta. Kuullaan esimerkkejä toteutetuista Green Screen-projekteista.

Koulutuksen hinta:

3h: 850€ alv0% + matkat

6h: 1200€ alv0% + matkat (koko päivän koulutukseen yhdistetään videoiden muokkauksen perusteellisempaa harjoittelua iMoviella)

Pauliina Green Screen koulutuksen alkuvalmisteluissa!

Olipa todella hauskaa! Kiitos paljon.

DIGITAALINEN TARINANKERRONTA 6H

Digitaaliset tarinat voivat olla oppimista aktivoivia kokonaisuuksia, tarinallisia tehtävänantoja, oman oppimisen arviointia tai voimaannuttavia tarinoita arjesta; mahdollisuuksia on rajattomasti. Tarinallisuus tukee mm. monilukutaidon kehittymistä ja on luova, motivoiva tapa integroida teknologiaa opetukseen.

Tavoite:

Oppia suunnittelemaan, tuottamaan, muokkaamaan ja jakamaan digitarinoita osana opetusta.

Sisältö:

Digitarinan toteuttaminen lähtee liikkeelle tarinan ideasta ja tarinan kaaren suunnittelusta edeten käsikirjoituksen tekemiseen, mediamateriaalin kasaamiseen, editointiin ja julkaisemiseen. Koko prosessi voidaan toteuttaa monimediaisia sovelluksia hyödyntäen.

Koulutuksessa tuotamme digitarinoita kaikki vaiheet huomioiden ja tutustumme äänen, kuvan ja videon tuottamiseen, muokkaamiseen ja jakamiseen digitaalisessa tarinankerronnassa. Koulutus voidaan räätälöidä kaikille ikäryhmille sopivaksi ja aiheet voivat käsittää kaikkea historiallisista tarinoista mielikuvitustarinoihin, elämänkaaritarinoihin, ammatti-identiteettiä pohtiviin tuotoksiin tai vaikkapa tarinallisiin ohjevideoihin.

Hinta:

6h: 1200€ alv0% + matkat

Huom! Koulutus voidaan myös toteuttaa useamman päivän tai 1/2 päivän projektina.

OHJELMOINNIN OPETTAMINEN PERUSASTEELLA 6H

Koulutuksen tavoite:

Koulutuksen tavoitteena on oppia perusasteen eri ikäkausille sopivia toimintamalleja ja menetelmiä ohjelmoinnin ja ohjelmoinnillisen ajattelun opettamiseen.

Koulutuksen sisältö:

Koulutuksessa tutustutaan perusasteen eri ikäkausille sopiviin toimintamalleihin, ohjelmointiympäristöihin ja verkkopalveluihin. Osallistujat tekevät harjoituksia eri ikäkausille sopivia työkaluja ja toimintamalleja hyödyntämällä. Koulutukseen voidaan tuoda mukaan myös muita ohjelmoitavia elementtejä, kuten älypallo Sphero ja älyrobotti Ollie.

Koulutuksen hinta:

1200€ alv0% + matkakulut

PELILLISYYS - LEIKILLISYYS OPPIMISESSA

Koulutuksen tavoite:

Pelillisyyden hyödyntäminen oppimisessa mainitaan yhtenä uutena elementtinä 2016 uudistuvassa perusasteen opetussuunnitelmassa! Tavoitteena on esimerkkien ja työkalujen avulla tarjota osallistujille eväitä oman opetuksen pelillistämiseen.

Koulutuksen sisältö:

Tutustumme pelillisyyden perusperiaatteisiin ja konkreettisiin työkaluihin. Koulutuksen aikana pelillistetään autenttinen oppimissisältö. Osallistujat tuovat mukanaan pelillistettävään aihepiiriin sisältyvää tukimateriaalia (mm. oppikirjoja).

Koulutuksen hinta:

1200€ alv0% + matkakulut

Google For Education opetuksessa

Google For Education -koulutuksissa opetellaan luomaan, tallentamaan, jakamaan ja kommentoimaan monimediaisia dokumentteja, esityksiä, kyselylomakkeita ja videoita. Jatkokoulutuksessa suunnitellaan, miten Googlen välineet ja Google Classroom toimisi parhaiten sinun luokassasi tai koulussasi.

KÄYTÄ: GAFE-PERUSTEET

Google Drive ja Docs

Driven perusteet

Dokumentin tuottaminen, jakaminen ja kommentointi

Kansioiden luominen ja jakaminen

OIVALLA: GAFE JATKOKOULUTUS

Google Forms lomaketyökalu, kyselyt ja vastaukset pilvessä

Kyselyn tekeminen, muokkaaminen, jakaminen ja tulosten hallinta

Googlen mobiilisovellukset

Miten Googlen työkalut toimivat mobiililaitteilla

YouTube

Videoiden tuottaminen, muokkaaminen, tallentaminen ja jakaminen YouTube-palvelua hyödyntäen.

UUDISTA: GOOGLE CLASSROOM

Google Classroom

Google Classroomin perusominaisuudet ja pedagoginen hyödyntäminen

Kurssin luominen ja hallinnointi

Oppilaiden liittäminen kurssille

Tehtävien tekeminen ja hallinnointi

Classroomin ja Driven yhteistoiminta

Koulutuksen hinta:

3h 850€ alv0% + matkakulut

6h 1200€ alv0% + matkakulut

Office 365 opetuksessa

Perusteet (Käytä)

Office365 ja perinteisen Office -ympäristön erot

OneDrive tallennuspaikkana

Tiedoston tekeminen ja avaaminen pilvessä (Word, Excel, Powerpoint)

Dokumentin jakaminen, yhteisöllinen työstäminen ja kommentointi

Kansion tekeminen ja jakaminen

Oikeuksien määrittäminen asiakirjoihin ja kansioihin

OneDriven käyttäminen mobiililaitteella

Jatkoaskel (Oivalla)

Työnkulut osana opetusta ja oppimista (työstäminen, kommentointi, arviointi, palauttaminen jne.)

OneNoten perusteet

OneNoten muistikirjan avaaminen "pilvessä"

Tutustuminen OneNoten työkaluihin:

Työkalut pilviversiossa

Äänitiedosto opetuksessa

Työkalut työpöytäversiossa

Video OneNotessa

OneNoten jakaminen ja yhteisöllinen työskentely

O365 mobiililaitteilla

Sway työ- ja opetuskäytössä

Edistyneet (Uudista)

Sivustot, Luokan Muistikirja ja Office Mix

Hinta:

3h 850€ alv0% + matkakulut

6h 1200€ alv0% + matkakulut

APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT -KOULUTUKSET

Apple Professional Development -koulutukset ovat Applen suunnittelemia koulutuskokonaisuuksia. Kouluttajina toimivat Applen kouluttamat ja valtuuttamat opetustusalan ammattilaiset eri puolilta Suomea. Ilonan Pauliina Venho on yksi Applen valtuuttamista kouluttajista. Kun teette laitehankintoja, muistakaa myös investoida koulutukseen: yhdessä saatte tuntuvaa etua!

Apple ymmärtää nykypäivän oppijoiden ja opettajien tarpeet sekä Applen teknologialle sopivan roolin. Professional Development -koulutukset auttavat opettajia yhdistämään Applen teknologiat opetuskäytäntöön ja opetussuunnitelmaan siten, että tekniikka on ymmärrettävää ja oppiminen jännittävää ja miellyttävää. APD-koulutusluettelossa on paljon mielenkiintoisia työpajoja, joista löytyy osuva myös teille.

HUOMIO!

Kun hankitte iPad-laitteita, pääsette osallisiksi Applen APD-koulutuksista:

-Kun hankitte vähintään 50 laitetta kerralla – olette oikeutettuja hankkimaan 1/1 koulutuspäivän

-Kun hankitte vähintään 25 laitetta kerralla – olette oikeutettuja hankkimaan 1/2 koulutuspäivän

Koulutus tulee toteuttaa vähintään 6kk aikana laitehankinnasta

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Pauliina Venho, pauliina@ilonait.fi, 040 1264 834 ja Teemu Moilanen, teemu@ilonait.fi, 040 522 2051

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.