Loading

VÄRME och annat snarlikt FYSIK FÖR ÅK 4-6 - Lärare: David Lancelot Sjövall

Värme

Värme på 2 minuter

Vad betyder det egentligen att något är varmt? Hur mäter man värme? Hur varmt och kallt kan det bli? Vad är värme? En del av dessa saker reder jag ut i denna film på 2 minuter.

Kan du nu besvara frågorna i texten ovanför filmen?...

Vatten

En film om vatten, värme och olika experiment och mina övningar till filmen finns längst ned på sidan.

Frågor

Frågor till filmen "Vatten, värme, experiment och olika aggressionstillstånd"

FILMENS BÖRJAN

Vattnet i en stor sjö i början av filmen ’försvinner’ sakta.

  1. Vart tar det vägen och vad heter det konstiga ordet som börjar på bokstaven f_ _ _ _ _ _ då vatten försvinner från t.ex. en sjö?

TILLVERKA KLISTER

I filmen tillverkar en pojke ett klister.

  1. Vad använder han för ingredienser?
  2. Vad händer när vattnet i klistret avdunstar?

ÅNGMASKINER

  1. Varför behövde man elda kol eller olja i ångmaskiner förr i tiden?
  2. I filmen tillverkar en vuxen och ett barn en ångbåt av några enkla föremål/saker. Rita snabbt en så enkel skiss/bild som möjligt på ångbåten i filmen så att någon annan som inte sett filmen hade kunnat tillverka ungefär samma typ av ångbåt.

VARMA KÄLLOR

  1. I filmen visas ett område med gejsrar. Vad tror du att en gejser är?

TILLVERKA MOLN

  1. Hur i hela friden lyckas man att tillverka ett eget vitt moln i filmen med hjälp av bland annat en pump? RITA ELLER FÖRKLARA!
Created By
David Lancelot Sjövall
Appreciate

Credits:

Created with images by skeeze - "sun coronal mass ejection energy"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.