Type Rider

Origins

futura

gothic lettertype

didot

garamond

Wat vond ik van de game?

Ik vond het niet echt een leuk spel omdat ik meer van shooters houd en niet echt van zulke games. Ik vind het ook jammer dat je het niet samen kan spelen want ik speel eigenlijk altijd multiplayer games.

Screenshots

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.