ÄIJÄTREENI Rantsila, liikuntahalli

RANTSILAN LIIKUNTAHALLI, maanantaisin klo 19.30 - 20.30. 

Monipuolinen lihaskuntotunti, jonka tarkoituksena on vahvan peruskunnon rakentaminen. Kehittämme tasapainoa, liikkuvuutta ja kehonhallintaa toiminnallisin liikkein ja teemme ylä-, keski- ja alavartalon lihaskuntoharjoittelua niin oman kehon kuin välineiden avulla. Lopuksi venyttelemme. Sopii kaikenkuntoisille ja -ikäisille äijille. Teholtaan keskiraskas.

Ilmoittaudu www.jokihelmenopisto.fi tai 044 7591 999.

Credits:

Created with images by Keifit - "sport fitness exercise"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.