POIMINTOJA BETT 2017 Taina Juurakko-Paavola, HAMK

Opettajuus ja sukupolvi Z

Saku Tuominen oli esittelemässä HundrED-hanketta (https://hundred.org/en) BETT-areenalla. Kannattaa tutustua tarkemmin, mitä hienoja hankkeita on meneillään niin Suomessa kuin maailmalla ja mitä visioita hankkeessa haastatelluilla johtajilla ja muutoksentekijöillä on koulutuksesta.

Professori Rose Luckin on yksi HundrED-projektiin haastatelluista. Hän kertoo prpjektin videoilla esimerkiksi opettajan roolista. Olin kuuntelemassa paneelikeskustelua, jossa hän oli mukana. Aiheena oli "Teaching in the 21st Century - what comes next? The future of HE, virtual reality and education apps". Session puheenjohtaja Martin Hamilton otti 360-selfien keskustelun aikana.

Tacy Trowbrigde esitteli Adoben toteuttamaa GEN Z -tutkimusta. Päällimmäisenä siinä nousi esille, että sekä opettajien että opiskelijoiden mielestä paras tapa oppia on tekemällä/luomalla.

Jon Nealen teemana oli "Ed before Tech". Hänen pääviestinsä oli yksinkertainen: opettajia tarvitaan jatkossakin. Sama teema toistui seminaarissa myös monessa muussa estiyksessä. Tässä joitain kuvia Nealen esittämistä osuvista lainauksista ja ilmauksista.

o

Digitaalisista kokeista ja koeympäristöistä

Digitaalisia IB-kokeita esitteli Stephen Miller. Kokeet vaikuttivat hyvin moderneilta: tehtävänannot sisälsivät kuvia ja animaatioita ja niihin vastaaminen vaati tiedon soveltamista. Demot olivat fysiikan tehtävistä, tehtävänä oli esim. mitata aallon korkeutta ja aaltojen väliä. Seuraavalla videolla on käytännön esimerkkejä tehtävistä.

Kiinnostavin arviointia käsitellyt sessio oli mielestäni jo otsikon perusteella "How far can traditional methods of assessment suit modern pedagogy?" eivätkä odotukseni osoittautuneet vääriksi. Vaikka arvioinnin kohteena olivatkin ihan muut kuin kieliopinnot, sessio synnytti paljon uusia ideoita siitä, millaisia tehtävänantojen tulisi olla, jotta niiden avulla voitaisiin arvioida monipuolisesti opiskelijoiden taitoja. Hauskaa oli myös tavata UK:n professor Flipp: näin luonnehti itseään Simon Lancaster, kemian professori (kuvassa valkopaitainen).

Tutustuin lyhyesti ruotsalaiseen digitaaliseen koeympäristöön dugga. Se tarjosi monipuoliset tehtävätyypit ja vaikutti hyvin joustavalta järjestelmältä.

Suuria nimiä kuuntelemassa

Messuilla oli esiintymässä suuri joukko suuria nimiä, ja oli mahdollista käydä kuuntelemassa vain muutamaa heistä. Se, mikä oli mielestäni oli yhteistä kaikille esityksille, oli niiden tarinallisuus ja kuvallisuus. Kukaan ei pitänyt perinteisiä tekstipohjaisia ppt-sulkeisia, vaikka ppt muuten oli suosittu esitysmuoto.

Microsoftin Anthony Salcianon teemana oli "A new wave of digital transformation in Higher Education". Hän korosti esityksessään mm. sitä, että työnantajat eivät enää palkkaa ketään akateemisen menestyksen perusteella, vaan heidän osoittamien taitojensa perusteella. Hänen teesinsä digitaalisen muutoksen mahdollistamiseksi ovat seuraavassa kuvassa:

Googlen Rajen Sheth aloitti kertomalla esimerkin omasta koulunkäynnistään, siitä kuinka opettajan vaihtumisella oli suuri merkitys hänen innostumisestaan koulunkäynnistä. Hänen mukaansa "Teachers change the course of our lives." Siinä meillä kaikilla opettajina ja kouluttajina toimivina mietittävää. Hän myös esitteli mielenkiintoisen The Economist Groupin laatiman kuvion taidoista, joita tarvitaan työelämässä. Ylimpänä listalla olivat ongelmaratkaisu-, tiimityöskentely- ja viestintätaidot.

Kaiken kruunasi Sir Ken Robinsonin keynote: en ole koskaan aikaisemmin ollut seminaarissa, jossa yleisö taputtaa seisaaltaan kuin upean konsertin päätteeksi. Vaikutelma esiintymisestä oli, että Sir Ken Robinson vain jutusteli lavalla, mutta hän teki sen todella vangitsevalla tavalla. Hänen pääsanomansa oli mielestäni todella yksinkertainen: Antakaa oppilaidenne käyttää luovuutttaan ja uskokaa heissä piilevään potentiaaliin. Puhe löytyy kokonaisuudessaan YouTubesta. Suosittelen lämpimästi sen katselua.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.