14/04/2017 ' Manitoba waar de dollars aan de bomen groeien'. Monoloog van MARC MAROYE in OC. DE LIER Lierde

In een monoloog bracht Marc Maroye voor een volle zaal het verhaal van zijn verre familie en hun kennissen van over de grote plas.

Na zijn huwelijk in 1986 raakte Marc bij kerkhofbezoeken tijdens zijn huwelijksreis in Canada begeesterd.

Hij stelde er vast dat op bepaalde plaatsen ruim de helft van de overledenen geboren waren in Everbeek, Nederbrakel of omgeving.

Het intrigeerde hem en dit was meteen de aanleiding naar jarenlang opzoekingswerk.

Als een schoolmeester begon hij zijn voordracht met een stuk aardrijkskunde, wiskunde en geschiedenis en keerde hij terug naar 1867 het ontstaan van de Canadese federatie en meer bepaald de latere toevoeging van de provincie Manitoba, het meest vruchtbare gebied van heel Canada.

Het verhaal van de uitgeweken families start in 1887 op de preekstoel van de kerk van Everbeek-boven, waar een priester of predikant een sermoen gaf onder de titel ' Manitoba waar de dollars aan de bomen groeien'.

(Youtube beknopt beeldverslag van de méér dan 2 uur durende voordracht)

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.