Loading

Verenluovutus Miksi rautalisät ovat tärkeitä

Koska verenluovutus on vapaaehtoista ja se on ilmainen palvelu lähimmäisille on luonnollista "suojella lähteitä". Tämä tarkoittaa sitä, että verenantajien olisi saatava rautaa kompensoimaan tappiot verenluovutuksessa, varsinkin kun matalia arvoja esiintyy.

Tämä ei aina tapahdu, koska matalatehoisia ja usein sivuvaikutuksiltaan ongelmallisia ei-hemorautatuotteita on annettu.

Haittavaikutukset aiheuttavat usein luovuttajien ravintolisien lopettamista, mikä puolestaan tarkoittaa, että he voivat vain luovuttaa verta kerran tai kahdesti vuodessa normaalin kolmen sijasta.

Raudan imeytyminen

On olemassa tekijöitä, jotka vaikuttavat ei-hemoraudan imeytymiseen. Näiden joukossa ovat tanniinit teessä ja kahvissa. Täysjyväleivät, maitoproteiinit, albumiini ja soijaproteiinit voivat myös vähentää imeytymistä. Tämä tarkoittaa sitä, että normaali ruokavalio ja ei-hemorautalisäravinteet eivät riitä korvaamaan rautahäviötä. Mitkään näistä tekijöistä eivät vaikuta hemoraudan imeytymiseen.

Tyypillistä ei-hemorautavalmisteille 100 mg rautaa annosta kohti on haittavaikutuksia jotka johtavat hoidon lopettamiseen noin joka kolmannelle. Luovuttajat, joilla on aiemmin kielteisiä kokemuksia on usein tapana jättää täydennystä kokonaan.

Hemorauta ja ei-hemorauta hyvin erilaisia

On havaittu, että luovutuksen jälkeen, ei-hemoraudan imeytyminen käytännössä lakkaa noin neljäksi päiväksi. Hemorauta imeytyy normaalisti.

Ei.hemoraudan imeytyminen on vähäistä ja se jättää vapaita rauta-ioneja suoleen. Nämä ovat itsessään erittäin reaktiivisia ja niiden katsotaan olevan myrkyllisiä organismille. Hemorauta imeytyy kokonaisuutena eikä jätä vapaita rautaioneja. Ei-imeytynyt hemoglobiini on täysin inertti.

Enemmän onnistuneita terapioita

Hemorauta siedetään hyvin ja tiedetään sivuvaikutusten olevan lumelääkkeiden tasoa. Tämä tarkoittaa enemmän onnistuneita terapioita.

Hemorauta ei myöskään estä sinkin imeytymistä, mikä ei-hemorautaannokset yli 60 mg/pv aiheuttaa.

Tämä on myös syy siihen että hemorautatabletit 18 mg annoksella ovat kilpailukykyisiä verrattuna ei-hemorautavalmisteisiin annoksella 100 mg rautaa.

MediTec-konsernin NutriCare-osasto etsii aktiivisesti yhteistyötä maailmanlaajuisesti. Ota yhteyttä osoitteeseen info@meditec.se

Created By
Michael Collan NutriCare Division of MediTec Group
Appreciate

Credits:

Created with images by Big_Heart - "blood donation man service" • Banc de Sang i Teixits - "Marató de Donants de Sang 2.0 de Catalunya" • Banc de Sang i Teixits - "Marató de Donants de Sang 2.0 de Catalunya" • jarmoluk - "medications cure tablets"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.