Loading

socıale actıvıteıten die buren samenbrengen

Lentewandeling

26 mei 2019

Lentewandeling

Het was koud. De lente aarzelde nog wat om erbij te zijn. Maar de groep Patershol-wandelaars die samenkwam aan de kiosk van de Kouter op die zondagmiddag was toch heel talrijk. Onze ere-deken Roger Van Bockstaele leidde ons naar de riante “maisons de maître” van tweehonderd jaar geleden. In die tijd kraakten de koetsen nog de poort van deze monumentale woningen binnen zodat meneer of mevrouw meteen vanuit de koets hun pand konden inwandelen. We aanschouwden in het bouwproject B’eau Kouter de grote, “luie” trap waaronder de piepkleine kamertjes voor het personeel verwerkt waren, we liepen de handelsbeurs in waar Roger uitleg gaf over muurschilderingen met stadszichten van Gent, we zagen de hoofden van Jan en Hubert Van Eyck verwerkt in een gevel en we genoten tenslotte van koffie, taart én van elkaars gezelschap in de chique salons van het Société Littéraire. Een tombola sloot traditiegetrouw de wandeling af.

Eerste ‘Patershol Burendrink’

17 mei 2019

Als Dekenij en actieve burenvereniging in ons dorp in de stad, hechten wij veel belang aan goede contacten onder elkaar. Met de een klikt het al wat beter dan met de ander, met de ene buur wissel je informatie uit over wat je kunt planten tegen je gevel en met een ander praat je eens op straat, over de toestand in de wereld of gewoon, over koetjes en kalfjes. Sommige buren kom je heel regelmatig tegen en weer anderen zie je één keer per jaar misschien, op de nieuwjaarsreceptie of zo. Wie helemaal geen zin heeft in buurtactiviteiten, en zich liever niet zo mengt in het buurtleven, wordt gerespecteerd en niet geforceerd.

En toch: vonden mijn buurmannen Artin, Can en ik dat we nog veel mensen in de wijk niet kennen, mensen die misschien ook de dekenij niet kennen. Die nog onbekenden wilden we graag eens met een laagdrempeliger initiatief over de vloer lokken lokken.

Het idee voor de eerste Patershol ‘burendrink’ was geboren! De datum (17 mei) en locatie (Cultureel centrum Patershol) waren gauw gekozen, en allerlei praktische vragen en antwoorden passeerden de revue. Ongeveer een week ervoor, verdeelden we kleurige kaartjes in de wijk en plaatsten de oproep ook op het online buurtnetwerk Hoplr. Hoplr is weliswaar ruimer dan de wijk Patershol, maar telt vooral veel oude binnenstad bewoners die op zoek zijn naar burencontact, voor gewone dingen.

Burendingen.

De avond zelf – keurig gepland van 19u tot 21u - was absoluut een succes! We zagen zeker nieuwe gezichten die blij waren met de kans en een plek om buren te ontmoeten, maar ook de ‘Patershol anciens’ blonken uit in hun rol als dekenij-ambassadeurs en mengden zich in de gesprekken met nieuwkomers. De avond eindigde op een deftig uur, de afwas en opkuis was snel gebeurd.

Was de burendrink waar onze wijk iets aan heeft? Absoluut!

Voor herhaling vatbaar? Jazeker!

Zelfde formule? Ja, met kleine verbeteringen.

Wordt vervolgd? Ja, ik zeg het hardop.

PS: met dank Jo De Backer voor gebruik van de foto en aan Can voor de lekkere zelfgemaakte hapjes!

-Virginie Oltmans-

Paasfeest

21 april 2019

Paashaas in actie!

Paasfeest

Het traditioneel paasfeest voor kinderen wonend of verblijvend in de wijk Patershol is méér dan gewoon Paaseieren zoeken, oprapen en in een mandje leggen. Het is één groot familiegebeuren waarbij ouders en sympathisanten betrokken worden.

De paastijd is immers voor mens en dier, afscheid nemen van de koude en meestal troosteloze wintermaanden. De vogels leggen dan meestal een ei, de flora ontwikkelt zich, alles oogt nieuw. De bomen krijgen nieuwe mooie groene bladeren, de paasbloemen domineren de bossen en op de akkers bloeit en groeit alles wat de continuïteit van het leven op onze aarde garandeert.

Volgens de traditie beieren dan alle klokken die terugkomen uit Rome.

Bij vele mensen is Pasen een keerpunt in hun leven, een soort 'nieuw leven'. Ik herinner mij dat, naar aanleiding van Pasen, vele gezinsleden in ' ’t nieuw' werden gestoken. De nieuwe 'garderobe' werd dan voor één jaar als 'zondags-klederen' gebruikt. Het ganse gezin wilde er op zijn 'paasbest' uitzien. Ook was het de periode van de 'grote kuis'. De paastijd kondigt immers de lente aan. De natuur verandert waardoor het beeld van de koude wintermaanden wordt uitgewist. Het wordt een periode van plannen maken, goede voornemens, een nieuwe start en hoop op een gunstig en actief jaar.

Kortom, paaseieren zoeken en rapen door kinderen uit de wijk, heeft als leuze:

Géén onderlinge haat of nijd,

Wel liefde onder mekaar en genegenheid,

We verbroederen tot in de eeuwigheid!

Veel dank aan onze sympathieke paashaas,

Hij dirigeert het paasgebeuren, de grote baas!

Roger Van Bockstaele

Ere-deken

Gruute Kuis 2019

31 maart 2019

Op zondag 31 maart organiseerde IVAGO voor de 8ste maal op rij de Gentsche Gruute Kuis. Ook de dekenij Patershol deed weer mee aan dit mooie initiatief en organiseerde een Gruute Kuis activiteit in de wijk. Alle buren werden uitgenodigd om tijdens een wandelrondje samen korte metten te maken met dat o zo storende zwerfvuil, via een briefje in de brievenbus en met berichten op het buurtnetwerk Hoplr.

O zo storende zwerfvuil!

Onder het motto ‘t vuil moakt eu kwoat? Kom toens meebustele op stroate !, vertrokken we met een groep van ongeveer 15 buren aan het Kaatsspelplein. Oude bekenden èn nieuwe gezichten waren van de partij, en ook de jonge jeugd van het Patershol deed superenthousiast en hoorbaar mee aan de opruimactie! Met grijpers, handschoenen en vuilniszakken van Ivago trokken we door alle binnenstraten van het Patershol, de bolderkar van de Dekenij bewees goede diensten als (letterlijke) bezemwagen en strijdkar van de jeugd, en ook de weergoden waren ons gunstig gezind. Na de opkuis volgde een gezellige drink in de tuin van het Caermersklooster. Volgend jaar were? Als het aan de Dekenij ligt wel!

- Virginie Oltmans -

Open Huis PRatershol

Het werd vroeger “Clubhuis der senioren ” genoemd, vandaag heten alle clubhuizen “Open Huis”. Het Open Huis Pratershol is eigendom van de stad Gent en wordt gerund door vrijwilligers. Het is een ontmoetingsplaats voor en door 55-plussers. Iedereen is er welkom voor een babbeltje en een drankje.

Open elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 18u.

Er is elke week wel een of andere extra activiteit. Elke dinsdag is er bijvoorbeeld een "Computerbuddy" van 14u tot 17u.

Voor meer informatie raadpleeg de aankondigingen in “het glazen bakske” aan de poort op het Kaatsspelplein. Of kijk op Facebook Pratershol.

Iedereen is welkom!

Credits:

Bedankt aan Katja de Vries voor de prachtige affiche

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.