Pegasus pegasusucak.com

İsmini Yunan Mitolojisi’nin en bilindik aktörlerinden biri olan ‘kanatlı at’tan alan Pegasus, 58 adet uçaktan oluşan filosuyla Türkiye’nin en büyük 3. Havayolu şirketi.

Uçmanın herkesin hakkı olduğuna dair vizyonunu uygun bilet fiyatları politikasıyla destekleyen firmanın misyonu, yenilikçiliği ve ekonomikliği aynı potada eriterek yolcularına kaliteli bir hizmet vermek.

2011 yılında Türkiye’nin en yeni simulatörüne sahip uçuş eğitim merkezini kurarak bu alanda dünyada ilk 10’a giren Pegasus, teknolojik gelişmelerini sürdürdü. 2016 yılında sipariş ettiği yeni uçakların koltuk başı yakıt maliyetini düşürerek, yurt içi uçuş sayısını , yurt dışı uçuşlarını ise artırarak %8 artırarak 2016 yılının 9 ayında 18 milyonu aşkın yolcu taşıması, bu yeniliklerden yalnızca biri.

Pegasus, 1990 yılında Aer Lingus, Silkar Yatırım ve Net Holding ortaklığında İstanbul’da yıl kurulup aynı yıl faaliyete geçti. 40 ülke ve 101 uçuş noktasıyla seferlerini sürdüren Pegasus, yurt içinde de 32 noktaya hakim.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.