Blomsterhaven en demo af Adobe Slate

Velkommen til blomsterhaven.dk

Blomsterhaven er mit fristed og min helt store hobby. Det er her jeg udfolder mig kreativt med levende planter, organiske former og farver i tusindvis af nuancer. Præcist som mit professionelle arbejde med Adobes enorme softwarepakke, hvor det grafiske design får følgeskabe af den samme kreativitet, former og farver.

Den rene hvide farve

Hvide nuancer i blomsterhaven

Alle billeder er fra min have i Hjortespring ...

Fransk anemone
Stolte kavaler klædt i let frost
Storkenæb kan ikke undværes

Demoen af Adobe Slate viser at output'et også kan bruges kommercielt til fx nyhedsbreve, brochurer, information og lignende. Se evt. mere om Adobe Slate på mit professionelle website:

.

Smukke blomster ...
Clematis Alpina

Med Adobe Slate er det muligt at ændre tema, så layoutet med et enkelt klik, ændrer udseende.

Adobe Slate's output er en kode, der kan indlejres eller distribueres. Det er overraskende nemt. Prøv selv - følg linket til Adobe Slate herunder 😄 ...

- Kenn Römer-Bruhn

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.