Loading

Bliv Filosofisk Rådgiver hos Center for Trivsel & Velvære Studiestart i februar 2019

Kontakt og praktisk info

Holdundervisning fast en gang ugentligt af 5 lektioner. Derudover er der enkelte workshops og eksaminer. Yderligere er der individuel rådgivning hos en uddannet filosofisk rådgiver. Alt er inkluderet i prisen.

Prisen er 45.000 kr. for 4 gange månedligt i 10 måneder + frokost eller aftensmåltider. Der er ingen ekstraudgifter i forhold til eksamen eller til indkøb af nødvendig litteratur.

Der er (4) pladser tilbage på holdet.

Tilmelding sker via email til center@trivselogvelvaere.com, hvor du vil modtage yderligere information.

Lokation: Jellingegade 6, København Ø.

For mere information:

Email: center@trivselogvelvaere.com.

Tlf.: 61 31 19 05 - Kontaktperson Mads Dahlgaard.

Uddannelsen er et led i den fireårige psykoterapiuddannelse hos Center for Trivsel & Velvære:

Kort beskrivelse

Uddannelsen som filosofisk rådgiver hos Center for Trivsel & Velvære er en 1-årig uddannelse med fokus på filosofiske færdigheder i en rådgivningspraksis.

Uddannelsen er bygget op af fire moduler:

 1. Filosofisk fundament
 2. Kierkegaards rådgivningspraksis og eksistentiel tænkning
 3. Antik filosofi og livsvisdom
 4. Filosofisk coaching

Der afvikles løbende eksaminer, og efter bestået modul honoreres med et certifikat,

Holduddannelserne hos Center for Trivsel & Velvære er baseret på mesterlærerprincipper, som vi mener, højner den enkelte kursists mulighed for at tilegne sig stoffet både på det personlige og faglige plan. Det betyder, at:

 • holdene er små (max 7 kursister)
 • man som elev automatisk bliver medlem af et netværk af meget kompetente og kvalificerede mennesker
 • man har mulighed for at blive en del af de projekter, som Center for Trivsel & Velvære kører og dermed har mulighed for at tjene penge, mens man får erfaring, og altid under kompetent supervision
 • man ud over undervisningen modtager personlig psykoterapi eller rådgivning
 • man som tidligere elev tilbydes mulighed for at undervise nye elever i det område, man særligt brænder for. Målet er, at al undervisning foretages af folk med særlig interesse i det, de underviser i.

"Den filosofi, der ikke lindrer nogen lidelse, er falsk"

Epikur

"Oplysning er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed"

Immanuel Kant

Undervisningens fokusområder

Der er ikke to årgange, som er helt ens, og selvom undervisningsforløbene er planlagt, er der plads til løbende justeringer for hele tiden at være opdateret og følge med tidens tendenser. Hør nærmere på tlf. 61 31 19 05.

Filosofisk rådgivning og praksis vinder mere og mere frem både som en selvstændig praksis og som et supplement til klinisk psykolog, psykoterapi og psykiatri. Der er mange måder at bedrive filosofisk rådgivning på, og hos Center for Trivsel & Velvære har vi valgt en udgave, som vi kan stå inde for.

I den filosofiske rådgivningspraksis er relationen mellem praktiker og klient udlignet så meget som muligt, altså en lige relation, kun adskilt af økonomi. Den besøgende er eksperten i eget liv, og 'filosoffen' indbyder til et undrings- og udfordringsfællesskab.

Denne (ud)dannelse giver praktikeren filosofisk gods fra:

 • Eksistensfilosofferne
 • De gamle grækere; livsvisdom fra datidens sjælelæger
 • De gamle kinesere; livsvisdom fra datidens problemløsere
 • Fænomenologien
 • Feministisk filosofi og kønsfilosofi
 • Den normative etik
 • Logikken
 • M. fl.

Det filosofiske fundament

Filosofi er et på en gang diffust og veldefineret begreb. Men hvad er filosofi? Det er en kærlighed til visdom. Men er det mest kærlighed eller visdom?

Det er mange nyttige værktøjer inden for filosofiens underkategorier:

 • Den normative etik giver os grunde til og begrundelser for at handle på bestemte måder
 • Logikken viser, hvordan vi opbygger meningsfulde argumenter med gyldige præmisser og følgeslutninger
 • Fænomenologien giver indsigt i den menneskelige oplevelse af verden
 • m. fl.

Det filosofiske fundament handler om en indsigt i grundlæggende vilkår ved menneskets liv og hverdag.

Citater af Kierkegaard

"At vove er at tabe fodfæste en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv"

"Det Store er ikke at være Dette eller Hiint; men at være sig selv, og dette kan ethvert Menneske, naar han vil det"

"Lykkens Dør den gaaer ikke ind ad"

Kierkegaardsk rådgivningspraksis

Hos Center for Trivsel & Velvære har vi udviklet en særlig kierkegaardsk rådgivningspraksis, som kun udbydes her.

Med Kierkegaard som fundament har vi en praksis, som er både respektfuld og næstekærlig over for den besøgende i vores praksis.

Der er tre områder af den rådgivende praksis, som Kierkegaards tanker leverer gods til:

 1. Psykologisk forståelse af mennesket og dets livsvilkår
 2. Den terapeutiske holdning
 3. Hjælpekunsten

Kierkegaards psykologiske forståelse af mennesket er måske mere relevant i dag end på Kierkegaards samtid. Både i forhold til analyser af enkelte individer og samfundet. Med Kierkegaards psykologiske forståelse i ryggen har man værktøjer til transdiagnostiske overvejelser, som er ualmindeligt respektfulde over for den enkelte.

Som filosofisk rådgiver tvinges man af Kierkegaard til at forholde sig til sig selv og sin terapeutiske holdning, et fokus, som er både sundt og krævende. Hvad er god hjælp? Hvad er på spil i den rådgivende relation? Og hvordan hjælper vi bedst klienten ud af sit selvbedrag og videre hen imod klientens subjektive sandhed? Dette er nogle af de spørgsmål, som Kierkegaard enten har svar på eller lægger op til, at man som rådgiver har et bud på.

Hjælpekunsten er en af Kierkegaards varemærker: ”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der." Selvom citatet siger meget, kræver det som med så mange andre Kierkegaardcitater et kendskab til den bagvedliggende mening.

Citater af Aristoteles:

“Den uvidende mand råber op, den vise mand stiller spørgsmål og reflekterer.”

“Jeg anser den person, som besejrer sine længsler, for at være mere modig end den person, som besejrer sine fjender, da den sværeste sejr er sejren over sig selv.”

“Intelligens består ikke kun af viden, men også af evnen til at bruge denne viden i praksis.”

Antik livsfilosofi

Allerede fra før vor tidsregning stillede filosofferne spørgsmål til livets mening og hvordan man skaber sig et godt, sundt og lykkeligt liv. Samt hvordan man bruger filosofien som hjælpekunst.

I det gamle Grækenland udviklede de forskellige dialogteknikker, som vi i vores rådgivningspraksis kan drage nytte af, såsom:

 • Den sokratiske udspørgen (som dog ofte er misforstået, da den er langt mere end ’bare’ en udspørgen)
 • Den platoniske dialektik
 • Den aristoteliske slutningslære

I den historiske periode fra Alexander den Stores død i 323 f.v.t. og til Roms fald i omkring 287 e.v.t. skete der en opblomstring af filosofi, hvor filosofi i høj grad blev en individuel livspraksis, hvor det handler om, hvad man bør gøre for at leve et godt og autentisk liv. Filosofferne var datidens livslæger, der underviste i og udførte praksisser bestående af særlige refleksionssøvelser samt en særlig forståelse af og tilgang til livet for at komme tættere på det, som udgjorde et godt liv. Der var i den periode fire hovedretninger, som man kender til i dag, og som vi kan lære meget af. Interessen for dem er vokset enormt i de seneste årtier og har fået fornyet kraft inden for etablerede terapeutiske retninger. Hovedretningerne er:

 • Kynismen - der hylder den asketiske tilværelse
 • Skepticismen - der hylder aporia og accepten af at sand viden er uden for vores rækkevidde
 • Epikuræisme - der hylder fravær af smerte og langsigtet nydelse
 • Stoicisme - der hylder det dydige og vise liv og den stoiske ro.

Det gamle Kina var præget af store omvæltninger af forskellige perioder med skiftevis krig og fred, men også en guddommelig tro på himlens magt og vilje. De filosoffer, som dengang gjorde sig gældende, havde alle det gode liv som mål, hvilket både skulle nås gennem den måde, landet blev regeret på, og den enkelte tilgang til livet. Den filosofiske tradition i Kina er på mange måder så anderledes end den vestlige tænkemåde, at det kan være svært at forstå, men samtidig er den ideel som et alternativt perspektiv på den måde, vi kulturelt har lært at beskue livet på. Af repræsentanter for den kinesiske tradition har vi eksempelvis:

 • Konfusius - Grundprincippernes mester
 • Laozi - Mesteren
 • Mozi - Mesteren af konflikthåndtering
 • Mengzi - Måske den første pædagog
 • Chuangzi - Ham, der overgik mesteren

Citater af Konfusius:

"Det, som du ikke ønsker, at andre skal gøre mod dig; gør det ikke mod dem."

"Jeg hører og jeg glemmer. Jeg ser og jeg husker. Jeg gør, og jeg forstår."

"Reel viden er at kende omfanget af ens uvidenhed."

"Livet er virkelig simpelt, men vi insisterer på at gøre det kompliceret."

Laozi

Citater af Laozi:

"At beherske andre er styrke. At beherske sig selv er sand magt."

"Inde i dig selv finder du svaret, du ved hvem du er, og du ved hvad du ønsker."

"Naturen skynder sig ikke, men gennemfører alligevel alt."

"En rejse på tusind mil begynder med et skridt."

"En leder er bedst, når folk knap nok ved, at han eksisterer, når hans arbejde er gjort, hans mål er opfyldt, vil de sige: Vi gjorde det selv."

"Hvis du ikke ændrer retning, ender du, hvor du er på vej hen."

"Når du er tilfreds med at være blot dig selv og ikke sammenligner dig eller konkurrerer med andre, vil alle respektere dig."

Filosofisk coaching

Filosofien kan som coaching have en særlig gennemslagskraft, da den er fordomsfri, neutral, dialektisk, iskold, benhård og respektfuld.

Som coachingværktøj rykker filosofien ikke ved de små knapper, men ved grundstrukturen, uanset om det er en enkelt person, institution eller virksomhed.

Der er ingen årsag for dyb til, at filosofien vil lede efter den, ingen udfordring for kompleks til, at filosofien vil forsøge at finde en løsning, ingen modstand så stor, at filosofien ikke finder vej til målet.

Det bærende punkt er kærligheden, det skønne og det gode.

Kontakt og praktisk info

Tlf.: 61 31 19 05 - kontaktperson Mads Dahlgaard

Email: center@trivselogvelvaere.com

Prisen er 45.000 kr. for 4 gange månedligt i 10 måneder + frokost eller aftensmåltider. Der er ingen ekstraudgifter i forhold til eksamen eller til indkøb af nødvendig litteratur.

Holdundervisning fast en gang ugentligt af 5 lektioner. Derudover er der enkelte workshops og eksaminer. Yderligere er der individuel rådgivning hos en uddannet filosofisk rådgiver. Alt er inkluderet i prisen.

Der er (4) pladser tilbage på holdet.

Tilmelding sker via email til center@trivselogvelvaere.com, hvor du vil modtage yderligere information.

Lokation: Jellingegade 6, København Ø.

Created By
Mads Dahlgaard
Appreciate

Credits:

Oprettet vha. billeder af Kumiko SHIMIZU - "untitled image" • Joshua Earle - "untitled image" • 35069 - "thinker person sit sitting thinking statue philosopher" • ErikaWittlieb - "confucius statue chinese sculpture philosophy philosopher confucian" • WikiImages - "mark twain author writer philosopher 1907 portrait" • WikiImages - "richard wagner playwright philosopher poet writer theatre" • korpiri - "voltaire statue museum" • morhamedufmg - "bustos filsofia aristotle philosophers greeks knowledge philosophy" • ErikaWittlieb - "confucius statue chinese sculpture philosophy philosopher confucian"