Permeation-Przenikanie Pre-war jewish tarnow Multimedia project

[Ron Unger]: The dome could be seen from almost any place in Tarnow. I remember distinctly when Germans started destroying the New Synagogue. Every time a part of the synagogue fall down, it became very dusty through our town. And when finally the dome came down, it was dusty for quite a while. I also remember the Germans saying that the Eastern wall, Mizrah Wall, had a devil in it. And they just couldn't destroy it. It took them a long time to dynamite it and to destroy this. And I remember distinctly how badly we felt, when we saw the entire town full of dust and fog when this building came down.

[Audrey Unger-Reich]: Was the synagogue beautiful inside?

[Ron Unger]: The synagogue inside was beautiful, it was big and beautiful and many national ceremonies were held there.

Original historical photo of the Plac pod Dębem with the view of the New Synagogue Dome.
Contemporary photo of Plac pod Dębem.

Credits:

Zdjęcia w plenerze/Contemporary photos: Beata Fura, Kinga Czapnik, Aleksandra Kowalska, Oliwia Sady, Kamil Ulanecki, Oliwia Ryczek, Dorota Łuciów, Karolina Moskal, Natalia, Klaudia Petela, Natalia Wojtanowicz, Marcin Zaród, Jan Kukułka (Liceum Plastyczne w Tarnowie) Fotomontaże/Photoshopping: Beata Fura, Agnieszka Zbylut, Katarzyna Nowak, Kinga Czapnik, Oliwia Sady, Jakub Jagoda, Norbert Kornaus, Krystian Molczyk Transkrypcja z angielskiego/Transcription from English: Karolina Chłopecka, Norbert Kornaus, Aleksandra Jendo, Tłumaczenia na angielski/z angielskiego / English Translations:  Aleksandra Jendo, Oliwia Ryczek, Aleksandra Mytnik, Katarzyna Nowak, Filip Szymczak, Aleksandra Jarosz, Aleksandra Żeleźnik, Dorota Marczak,  Agata Głuszak, Jill Leibman, Izabela Wiśniowska, Patrycja Chwałek, Kinga Wójcik, Magdalena Błach, Gabriela Ghaleb, Karolina Pinas Wstawianie napisów do filmów/Subtitles: Kamil Ulanecki, Oliwia Ryczek, Aleksandra Jarosz, Aleksandra Żeleźnik, Dorota Marczak, Izabela Wiśniowska, Aleksandra Jarosz, Agata Głuszak, Agnieszka Hosaja, Ewa Burzawa, Edyta Żurek, Szymon Florczak Tłumaczenia na hebrajski/Translation into Hebrew:  Mira Shweky,  Izaak (Izio) Rosenblum, Ignacy Pomeranz, Sarah Graber Nehrer Konsultacja merytoryczna tłumaczeń z angielskiego/English translation proofreading:  Marcin Zaród, Russ Maurer, Sarah Graber Nehrer Film “Spacer nad Tarnowem”/ “A walk over Tarnow” video: Dariusz Zaród Logo wystawy do aplikacji mobilnej/Logo for the mobile app: Norbert Kornaus Aplikacja mobilna/Mobile app: Szymon Kieroński  Strona internetowa/Website: Katarzyna Nowak Koordynatorzy projektu: Marcin Zaród, Mira Shweky, Tomasz Kapturkiewicz

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.