Loading

Voetbalwedstrijd leerlingen - leerkrachten

Match over 2 x 10 minuten met als scheidsrechter de alomgeprezen Jan Debusschere.

Wanneer? maandag 19 november '18

Uur? 12u30 -13u00

Waar? C-zaal

Prijs? 1 euro - tickets worden verkocht door de leerlingenraad

Wordt onze school een vijfsterren school?

De leerlingen krijgen vijf uitdagingen voorgeschoteld. Elke uitdaging is één ster waard. Als we de vijf sterren binnenhalen, bouwen we een feestje! [en bij een ander goed resultaat misschien ook ;-)]

Ster 1: We dagen jullie uit om op onze FB-pagina van de Warmste Week minimum 5000 (vijfduizend) likes te verzamelen. Jullie hebben tijd tot 23 november '18.

Ster 2: We dagen jullie uit om op 20 november met ten minste 500 leerlingen in het geel gekleed te zijn, het kleur geel van de 'Warmste Week'. De leraar van het eerste lesuur zal tellen en geeft de aantallen door aan de studiemeesters tegen 10u15. Help je mee om dit te onthouden?

Ster 3: Elke klas maakt een eigen 'fotodeur'. Elke leerling brengt één foto van zichzelf mee. Deze worden op een toegewezen klasdeur gekleefd, aan de kant van de gang. Alleen als ALLE klassen een fotodeur hebben is de ster binnen!

Ster 4: We dagen de leerlingen uit om minstens driemaal in de krant te verschijnen. Het moet een artikel mét foto zijn in drie verschillende kranten. Er moeten telkens minstens drie leerlingen op de foto staan.

Ster 5: We proberen het nationaal record kringzitten te verbeteren dat nu op 361 staat...

Super-de-luxe ontbijt!

Je wordt uitgenodigd op een heerlijk 'Super-de-luxe-ontbijt' in het schoolrestaurant: warme chocomelk, boterkoeken, stuk chocolade...

Wanneer? op woensdag 21 november van 7u45 - 8u20

Waar? schoolrestaurant

Prijs? kaarten bij de leerkrachten godsdienst aan 3,50 euro

Koop je eigen speelplaats

Elke speelplaats wordt 'digitaal' onderverdeeld in een aantal vakken. Eén vak kost 1 euro. Op vrijdag 23 november wordt het winnende "vakje" getrokken. Per speelplaats is er een winnaar die mag kiezen uit onze prijzenkast...

Wanneer? van 19 - 23 november '18

Inschrijven? bij de studiemeesters

Prijs? 1 euro per stukje speelplaats

Onze prijzenkast [voor elke afdeling één] wordt op een later tijdstip voor jullie geopend via de Facebook-pagina van de school. Maar we weten nu al dat er heel wat leuke, blitse en waardevolle items te winnen zijn.

Wie wordt de warmste klas?

De titularissen zamelen samen met de klas zoveel mogelijk geld in. De klas met het grootste gemiddelde bedrag per leerling wint.

De eerste drie klassen in onze rangschikking (lees: de meeste centen verzamelen voor de warmste week) worden uitgeroepen tot warmste klas en kunnen kiezen uit onze speciale prijzenkast:

Naar de Warmste Week-slotactie in domein Puyenbroeck gaan met de organisatie van de 'warmste schoolweek'...

Een filmavond op school met 'alles er op en er aan'....

Een exclusieve receptie in het 'Salon' van de school, normaal enkel toegankelijk voor hoog bezoek of directies....

Toen ik klein was...

Heel wat leerkrachten van de school stuurden twee foto's door: een foto van toen ze klein waren en een foto van nu. De bedoeling is dat je de oude foto verbindt met de recente foto. En natuurlijk hebben we ook daarvoor een prijsje klaar liggen...

Wanneer? de ganse week

Prijs? deelnemingsformulier bij studiemeesters - 1 euro

Bakken voor de Warmste Week

De leerlingenraad verkoopt [stukken] gebak die door vrijwilligers speciaal voor deze actie worden gebakken.

Wanneer? alle speeltijden van dinsdag 20 november '18

Waar? alle speelplaatsen

Prijs? 1 euro

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.