Loading

STUDIO HAZAK Architecture // Interior design // design

אנו באים רעננים לפרויקטים. מביאים את הידע, את הכישרון ואת הניסיון שצברנו במהלך השנים, ובעיקר המון דפים ריקים כדי למלא אותם מחדש. אנחנו רואים חשיבות גדולה להבנה שכל לקוחותנו יחודיים , ואנו תמיד שואפים לזהות ולהבין את הסגנון, את הצרכים, את המנהגים - והחשוב מכל - את כמיהותיכם

אנו לא נרתעים מגיוון סיגנוני, אנו מחבקים אותו

לכל פרוייקט יתרונות ואילוצים המבדלים אותו מהשאר

באחריותנו למקסם את יתרונות הפרויקט ולהפוך את האילוצים למחוללים ולא למעכבים

לכל חלל פרופורציות יחודיות שיש לחקור ולהבין על מנת למקסם את הפוטנציאל הגלום בו

אנו נמצא את חלוקת המרחב האופטימלית עבורכם

כל פרויקט והצביון היחודי לו

אנו נתאים את חומרי הגמר הגוונים ושאר הבחירות כך שיעצימו את אופי הפרויקט

פרטי הבניה הם החלקיקים המרכיבים את איכות הפרויקט

לנו יש את הדחף, הידע וסביבת העבודה המאפשרת לנו למצא ולתכנן את אותם הפרטים

בכל פרויקט מסתתרות מאות בחירות גדולות וקטנות

הם התבלינים

בלעדיהם לפרויקט יחסר טעם

אנו שם כדי ללוות אתכם עד הבחירות הקטנות ביותר

ואנחנו שם כדי לעזור לכם להגשים את חלומכם

||| ||| ||| || || ||||| || |||| || | |||| ||||| || ||

אנו גם נלווה אתכם בבחירת הנכס

נשווה עבורכם את המספרים הקטנים שלעיתים גוזלים משאבים פיננסיים גדולים

נייעץ לכם ונתריע על בעיות או נדגיש את יתרונות הנכסים המבוקשים

נציג עבורכם את הבדלי השטחים בנכסים הפוטנציאליים כך שתוכלו לבסס את החלטתכם

? בחרתם כבר את הנכס

נאפיין אתכם את פרוגרמת המשרד בהתאם לצרכי חברתכם

,נטמיע את כל הכמיהות, הצרכים ודרישות הפרוגרמה בתכנון ובחלוקת המשרד

||| ||| ||| || || ||||| || |||| || | |||| ||||| || || ||

? אז איך יכול להראות משרדכם

משרדי

HONIT INVEST

משרדי

HONIT INVEST

שטח המשרד : 450 מ"ר

מיקום : תל אביב

משרדי

SARONA SPACE

מיקום : כפר סבא

שטח המשרדים : 1150 מ"ר

משרדי

Prodware Israel

מיקום : כפר סבא

שטח המשרדים : 1000 מ"ר

משרדי

INTERFAX

מיקום : נתניה

שטח המשרד : 400 מ"ר

מכון

CERVANTES INSTITUTO Tel Aviv

מיקום : תל אביב

שטח המכון : 1200 מ"ר

.......טוב, אז אם עדיין לא הכרנו מספיק

תמיד נתמלא התלהבות מפרויקט המכיל פוטנציאל לחיפוש אחר פתרונות ייחודיים, ש״מאלצים״ אותנו להיכנס לסדנה כדי לרקוח את אותו פרט או מודל רק בעבור אותו פרויקט

TL 073.732.7722

studio@studiohazak.com

Created By
Amir Hazak
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.