Colluseum

I Rom 70ekr byggdes det första colluseumet. Under Romarikets tid så Stred man i Colluseumet mot vilda djur och gladiator spel. Men dem hade andra aktiviteter i dem där colluseumen som Avrättningar och teater. Som mest rymdes 87 000 människor i colluseumet. Colluseumet har en omkrets på 524 meter och 48 meter i höjd. Byggnaden var gjord av vit marmor och sten. Marmor är typ bara kalk. Men dem smälte ner lite av colluseumet för att bygga vapen. och det är ett väldigt populärt turist mål. Det Byggdes 70ekr men invigdes år 76ekr. Under ingivningsfesten som varade i 100 dagar dödades 11000 vilda djur. Men Colluseum kallas även för amfitteatern. För att det mesta av colluseumet är trasigt är därför att dem tog matrial från den för att göra vapen, Dem sköt stenarna från byggnaden i katapulter och den blev också bombad i andra världskriget.

Som Jag skrev tidigare så är det ett väldigt populärt turistmål.

Credits:

Created with images by klndonnelly - "rome15_1" • hooger85 - "IMG_0516.JPG"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.