Loading

De Schoolweetjes Nummer 3 || 21 september 2018

Ontmoeting

De afgelopen week was de zomerse week van de ontmoeting. We hebben elkaar gezien bij de Startdienst, wellicht bij het vertrek van de leerlingen naar het Dolfinarium en Burgers' Zoo of bij de fietscrossbaan. Wie weet zien we elkaar vanavond nog tijdens de stedentrip. Bent u ook zo benieuwd naar de verhalen van anderen en ook wat we vanavond voor hapjes krijgen geserveerd? Eén van de plaatsen die we vanavond aandoen is New York. Hopelijk krijgen we vanavond ook zo'n "Empire Sunset" zoals de titel van de openingsfoto luidt. Heel veel lees- en luister plezier met De Schoolweetjes nummer 3.

Kind op maandag

Wie kan ons redden? Dat is nogal een vraag. Bij de Rode Zee kan het volk Israël niet verder. De farao zit hen achterna om hen terug te brengen naar Egypte; wie kan hen nog redden? Als geen mens meer weet hoe het verder moet, weet God het wel. Hij wijst een weg door het water. Er wordt gelezen uit Exodus 14: 9-31, Exodus 15: 1-18 en Exodus 15: 22-26. Mooie verhalen die je gehoord moet hebben.

De kleuters horen de verhalen 'Abraham en Lot' en 'Abraham helpt Lot'.

Startdienst

De startdienst in Het Centrum werd afgelopen maandagavond zeer goed bezocht. We hadden een bijna volle kerkzaal. Er werd met aandacht geluisterd naar het zingen door de kleuters en groep 5, naar ds. Janneke Paas en het gitaarspel van Riekus Schippers en de kinderen die lazen. Het geld van de collecte is geteld en inmiddels overgemaakt, zoals u weet is het bestemd voor Marlies, die in Azië woont met haar gezin en helpt leerkrachten bij de integratie van gehandicapte kinderen binnen de school. Verder is ze actief in een kerkelijke gemeente. Ze helpt daar bij de opvang van gehandicapte en misbruikte kinderen. Ze is als zendeling werkzaam en afhankelijk van giften. Onze collecte heeft een bedrag van € 249,91 opgeleverd voor dit mooie doel. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Onze dank gaat ook uit naar de koster en de mensen die hebben meegewerkt om deze dienst zo goed te laten verlopen.

Betaling schoolreizen & kamp

Op 22 september zullen de kosten van het schoolreisje of het schoolkamp van uw bankrekening worden afgeschreven. De kosten voor de reis van groep 3 en 4 naar Burgers Zoo in Arnhem bedraagt € 32,50 per kind. De kosten voor de reis van groep 5 en 6 naar het Dolfinarium in Harderwijk bedragen € 30,-- per kind en de kosten voor het schoolkamp van groep 7 en 8 naar Schiermonnikoog bedragen € 70,-- per leerling. De kosten voor het kamp waren natuurlijk hoger, maar omdat de leerlingen tijdens de Fancy Fair een mooi bedrag verdiend hebben, konden wij € 1250,-- uit de kas halen.

Fietscross eerste avond

Afgelopen dinsdagavond was het alweer tijd voor de eerste avond scholencross. Het leek eerst dat we niet zoveel deelname zouden hebben, maar toch kwam er nog wat versterking bij. Met ook schoolreisje op deze dag gepland werd het voor de crossers een strakke en vermoeiende planning, drie crossers waren toch echt te moe om deel te nemen wat natuurlijk ook wel begrijpelijk was. Met nog 11 crossers bleven we uiteindelijk over (mooi aantal) om samen veel punten te gaan verzamelen. En hoe moe ze ook waren ze gaven allemaal 100%! Voor de wedstrijd begon werd Isa Baan nog in het zonnetje gezet door de wethouder van sport en Jeffrey Hoogland voor haar prestatie bij het EK BMX in juli. Ruben, Nathan en Guus kwamen nog lelijk ten val, maar na wat bemoedigende woorden een knuffel en soms een koude doek of pleister verschenen ze toch weer aan de start wat een toppers! Na drie rondjes te hebben gestreden kon iedereen lekker naar huis en naar bed. Dat iedereen zijn best deed wisten we natuurlijk al, maar toen ik hoorde dat we in de tussenstand 3e staan vond ik dat een mooi bericht voor de crossers hier hebben ze het voor gedaan. Volgende week is de tweede en laatste avond en dan wordt de einduitslag ook bekend, we hopen helemaal compleet aan de start te verschijnen en gaan er weer een sportieve en gezellige avond van maken. Niks te doen dinsdagavond?? Kom deze 14 toppers vooral aanmoedigen!! Daniëlle Baan.

De wethouder zet Isa in het zonnetje.
En daar gaan we !

Komende week

Komende week staan er vergaderingen van de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad op de agenda. Groep 4 heeft een buitendag. Dinsdagmiddag 25 september hebben de leerlingen vrij i.v.m.de studie van het team. Meester Floris is jarig. De Kinderpostzegelactie begint en is de tweede avond van het Scholenfietscrosstoernooi. U krijgt ook de uitnodigingen voor de oudergesprekken.

ParnasSys

We wijzen u graag op ons administratieprogramma ParnasSys. Dit programma gebruiken we voor heel veel onderwerpen en het is voor ons belangrijk dat de informatie die daar in staat ook klopt. Als het goed is hebben alle ouders toegang tot de gegevens en kunt u ook veranderingen aan ons doorgeven. Het kan zijn dat een telefoonnummer is veranderd of er ontbreekt een allergie waar uw kind last van heeft. Heeft u geen toegang of bent u het wachtwoord vergeten, dan vragen wij u dit aan ons te melden door middel van een mail naar info@marijke-ikt.nl. Bedankt voor uw medewerking.

Gezocht: nieuw lid voor de Raad van Toezicht

Stichting ‘Ieder kind telt’ is een christelijke onderwijsorganisatie in de gemeente Hellendoorn die aan 1650 leerlingen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs op verschillende locaties aanbiedt. Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht met deskundigheid op financieel gebied. Als u interesse heeft, klik dan op onderstaande button.

Actie om vluchtelingen te helpen

Zij zoeken hulp. Met spoed. Annelies van Dorth-Bouwmeester en Joyce Dekker-Heuver, moeders van 4 jongens op ODBS 't Heem, zijn contactpersonen van de stichting "Because We Carry" . Ze gaan in samenwerking met heel veel mensen proberen een volle vrachtwagen, met speelgoed in een rugzak, binnen 2 weken naar Lesbos te sturen. Daar zitten veel kinderen van vluchtelingen die helemaal niets hebben om mee te spelen. Willen jullie hen helpen? In de folder geven zij informatie hoe u dat kunt doen, klik op onderstaande button. Vanuit de Prinses Marijkeschool ondersteunen we deze spontane actie van harte.

Gelezen

Soms lees je iets in de krant waar je even over moet nadenken. Bijvoorbeeld dat volgend jaar in Italië de verplichte winkelsluiting op zon- en feestdagen weer van kracht wordt omdat de regering vindt dat dit het gezinsleven van de middenstand ten goede komt. (Frankfurter Allgemeine). Ook mooi was het gedicht van Bertolt Brecht dat in het Duits Vergnügungen heet en die zo belangrijk zijn in het leven van een mens. U kunt vast zelf of met uw kinderen ook wel zo'n mooie lijst maken.

Kleine Genoegens (Bertolt Brecht)
 • De eerste blik uit het venster in de ochtend
 • Het teruggevonden oude boek
 • Blije gezichten
 • Sneeuw, de wisseling van de jaargetijden
 • De krant
 • De hond
 • Het gesprek
 • Douchen, zwemmen
 • Oude muziek
 • Gemakkelijke schoenen
 • Begrijpen
 • Nieuwe muziek
 • Schrijven, planten
 • Reizen
 • Zingen.

Het is nog steeds zomer

I won’t let it go, I won’t.

Komende zondag, 23 september begint officieel de herfst, met andere woorden, het is nog steeds zomer. Still Summer, van Matt Pond PA houdt dat gevoel van de zomer nog even vast . Wilt u dit nummer horen tijdens het lezen van onze nieuwbrief? Klik dan op de button. Ook vorig jaar vermeldden we dit liedje in onze nieuwsbrief, maar het beluisteren is nu met de mogelijkheden van Adobe Spark veel eenvoudiger gemaakt.

Tot slot

De ouders en verzorgers van de leerlingen van onze school hebben deze week een mail gekregen dat ons fotoboek op de website achter een wachtwoord zit om daarmee te voorkomen dat iedereen deze foto's kan zien. We willen ook onze website z.s.m. actualiseren naar het schooljaar 2018-2019. We hadden dat al eerder klaar willen hebben maar helaas ontbreekt het vaak aan tijd. Voor nu wensen wij u en jullie een goed weekend. Met vriendelijke groet, het team van de Prinses Marijkeschool.

Created By
Team Prinses Marijkeschool
Appreciate

Credits:

Created with images by Chelsea London Phillips - "Empire Sunset" • Cianna - "boy bicycle bike" • JESHOOTS.COM - "Businessman working and writing notes in office"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.