Loading

AVItori 2020 Esiintyjät ja yhteystiedot

Lea Tornberg - Coulu Systems Oy

Hyvinvointiin ohjaava oppimisen ekosysteemi ja siihen liittyvät koulutuspalvelut (LeaDo - Learning Environment as a Service)

SOME @Coulu Systems (LI), LeaDo - Coulu Systems (FB), @leadocoulu (IG), @coulusystems (Twitter)

Esa Riutta - Wistec Training Oy

Microsoft Teams kuuluu organisaation olemassa olevaan Microsoft-sopimukseen, eikä sitä tarvitse erikseen hankkia. Teamsia johdolle on erityisesti suunniteltu johto- sekä johdon assistentti -tehtävissä oleville pohjustukseksi Teamsin käyttöönotolle organisaatiossa. Esityksessä annamme käytännön esimerkin Teamsin hyödyistä otsikolla "Viestintä tiimin kanssa Teamsillä"

SOME FB: @WistecTrainingOy / Twitter: @WistecFi / LinkedIn: Wistec Training Oy

Tommi Tossavainen - Lapset ja media

Tietoa kouluttajasta: Tommi on asiantuntija lasten ja nuorten netinkäyttöön, uusiin sovelluksiin, pelaamiseen ja sosiaaliseen mediaan liittyvissä kysymyksissä. Tommi on ollut kouluttajana sadoissa vanhempainilloissa, seminaareissa ja koulutuspäivissä.

Tommin luennot osallistavat kuulijoita, auttavat ymmärtämään uusien medioiden merkitystä, ovat visuaalisia ja tarjoavat tuoreinta tutkittua tietoa havainnollisesti. Tommi on päivätyössä Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa mediakasvatuksen suunnittelijana ja turvallisemman internetin asiantuntijana.

SOME https://twitter.com/Nettiguru

Juhani Koivuviita - Educraftor Oy Ab

"Tilaa käyttövalmis makerspace.

Educraftor Maker Trolley of Innovation eli EMTI Box muuntaa minkä tahansa tilan makerspaceksi. EMTI:n avulla teknologia liikkuu helposti paikasta toiseen, jolloin se on jokaisen oppijan saavutettavissa. Sisältönä 3D-tulostin, drooni, VR-lasit, robotiikkaa ja ohjelmointisarjoja sekä halutessasi myös kannettavat ja tabletit. Voit hyödyntää tätä liikuteltavaa makerspacea helposti esim. STEAM- ja maker-projekteissa sekä osana MOK-jaksoja."

SOME https://www.facebook.com/educraftor/

Markku Pelkonen - Otava Oppimisen palvelut

SOME https://www.facebook.com/otavaoppimisenpalvelut/

Pasi Mustonen - Digiope

Digiopen perustajalla Pasi Mustosella (KM, pedagoginen kouluttaja) on pitkälti yli kymmenen vuoden kokemus opetusmaailman digitalisaatiosta opettajana, viraston TVT-suunnittelijana ja kouluttajana. Esimerkkinä voi kertoa, että, Digiope, Pasi Mustonen, on vastannut n. 300 koulutustilaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta eri puolilla Suomea viimeisten lukuvuosien aikana (Microsoft 2017-2019). Pelkästään näissä koulutuksissa Mustonen on tavannut n. 5500 opettajaa ympäri Suomea koulutussektorin eri asteilla varhaiskasvatuksen yksiköistä yliopistojen henkilöstöön sekä opetusvirastojen henkilöstöön. Tämä mittava kokemus yli kymmenen vuoden ajalta tuo Mustoselle poikkeuksellisen perusteellisen ja syvällisen ymmärryksen opetusmaailman tämän hetkisestä tilanteesta ja opetuksen digitaalisten apuvälineiden hyödyntämisestä, trendeistä ja tarpeista. Mustosen erityinen vahvuus on Office 365-koulutukset.

Mustonen on kouluttanut myös julkisen sektorin muilla toimialoilla sekä yrityksissä.

Digiope järjestää kouluttajan teille sopivaan aikaan ja sopivasta aiheesta. Digiopen verkostosta löytyy varmasti hyvä kouluttaja teidän koulun tai oppilaitoksenne tarpeeseen.

SOME https://www.linkedin.com/in/pasimustonen/

Joonas Hyväjoki - Opettaja 2.0

Olen flipped classroom -pedagogiikan kouluttaja ja sähköisten opetusmateriaalien asiantuntija. Kierrän Pirkanmaalla kouluja ja pidän koulutuksia, jossa opettajat saavat ideoita ja eväitä sähköisten oppimateriaalien tuottamiseen ja käyttämiseen. Kanavallani olen tehnyt yhteistyötä mm. SanomaPron kanssa. Heidän Terve! -kirjasarjaan perustuvia lukion terveystiedon opetusvideoita katsovat abiturientit kanavallani syksyisin ja keväisin kymmeniä tuhansia minuutteja.

Henri Karjalainen - Qridi Oy

Qridi on suomalainen, kansainvälisesti palkittu formatiivisen arvioinnin ja oppimisen analytiikan digitaalinen alusta. Kivaa ja helppokäyttöistä, taitojen oppimiseen ja arviointiin keskittyvää alustaa käyttää jo yli joka kymmenes Suomen peruskoululainen. Qridi toimii työn organisoinnin ja portfolio-oppimisen työvälineenä, jossa tavoitteiden näkyväksi tekeminen ja oppimisprosessin dokumentointi auttavat oppilasta ymmärtämään enemmän juuri omasta oppimisestaan sekä löytämään omia vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita. Kokonaisvaltainen työkalu mahdollistaa monipuolisen itsearvioinnin, vertais- ja ryhmäpalautteen sekä opettajan arvioinnin. Kirjastosta on saatavilla paljon valmista ja monipuolista materiaalia oppimisen tueksi. Erilaiset yhteenvedot ja selkeät visuaaliset kuvaajat luovat hyvän pohjan jatkuvalle vuoropuhelulle. Myös huoltajille ja koulun johtajille on omat käyttöliittymänsä. Alla myös lyhyt video:

SOME @qridicom, @qridi,

Janne Korsimo - Opentunti ry / Ruskon kunta

Desku on sähköinen työpöytä, joka helpottaa opettajien arkea. Opentunnin avulla maailman parhaista opettajista voi muodostua maailman paras opettajayhteisö.

SOME Facebook.com/opentunti

Risto Korhonen - Ilona IT Oy

- Uusi tapa järjestää opettajien täydennyskoulutusta ja pedagogista TVT-tukea Ilonan Emill-ohjelmalla

SOME http://business.facebook.com/ilonaitoy

Mari Koskela - Peda.net/JYU

Peda.net on pedagoginen yhteisöpalvelu, joka muodostuu oppijoiden ja opettajien henkilökohtaisista alueista eli OmaTiloista sekä organisaatioiden oppimisympäristöistä. Palvelu sisältää monipuoliset työvälineet oppimisprosessien tukemiseen ja niiden jatkuvaan kriteeriperustaiseen arviointiin. Peda.net ympäristöön voi hankkia yhteisöllisiä, toiminnallisia ja muokattavia sisältöjä oppimisprosseja tukemaan.

SOME https://fi-fi.facebook.com/peda.net

Kari Savolainen - Reactored

Kielitaidon ytimessä!

Reactored on digitaalinen työkalu vieraiden kielten oppimiseen ja opettamiseen kaikilla tasoilla. Reactored sisältää eri aiheisiin valmiita, opettajien laatimia oppitunteja, joissa kieltä opetellaan sana-, lause- ja tekstitasolla. Oppijat voivat luoda myös omia materiaaleja oppimista vauhdittamaan. Reactored tehostaa ja nopeuttaa kielten oppimista. Tämän mahdollistaa ainutlaatuinen Reactored-metodimme, jossa oppimisessa hyödynnetään yhtä aikaa useampaa aistia sekä aina oikeaan vastaukseen ohjaavaa oppimistapaa.

Tehokas ratkaisu takaa joustavan, yksilöllisen etenemisen niin oppitunneilla kuin kouluympäristön ulkopuolellakin.

– Kokeile itse, kielityökalu tukee jopa 16 kieltä ja myös S2-opetusta.

SOME https://m.facebook.com/Reactored

Jarkko Elo - itslearning Oy

itslearning on vuoden 2019 parhaaksi valittu oppimisen ohjausjärjestelmä (LMS). Me parannamme opetusta teknologian avulla siten, että oppijat voivat oppia omien mahdollisuuksien mukaan. Oppimiskeskeisyys itslearningissa yhdistää ja parantaa opetusta ja oppimisprosesseja. Sen seurauksena oppijat sitoutuvat, opettajat kokevat mielihyvää ja tulokset paranevat.

SOME https://twitter.com/itslearningFI

Ville juutinen - Discendum Oy

Discendum on kehittänyt Priiman sillä periaatteella, että oppimisympäristön käyttöönoton ei tarvitse olla monimutkaista ja kallista. Ja mikä parasta, se on kaiken kokoisten toimijoiden saatavilla! Priima tukee käyttäjiensä tarpeita tilanteeseen mukautuen. Priiman avulla organisaatio pystyy kehittämään kaikkien sidosryhmien osaamista motivoivalla tavalla. Sekä oppija että organisaatio pystyvät kätevästi seuraamaan kehitystä ja kokonaiskuvan hahmottaminen käy helposti esimerkiksi erilaisten visuaalisten elementtien avulla. Priiman käyttöliittymä on selkeä ja helppo niin hallinnoijalle, opettajalle kuin oppijallekin.

SOME https://twitter.com/DiscendumOy

Heikki Rusama - Freeed

Freeed on uusi opettajia varten tehty palvelu, josta löydät parhaat ideat ja materiaalit opetuksen tueksi. Samalla voit katsoa, mitä muissa kouluissa opetetaan.

SOME https://twitter.com/freeedcom

Sanna Virtanen - Happia Oy

Breikkeri on hyvinvointikasvatuksen verkkopalvelu alakouluille ja Breikkeri Junior valloittava pikkusisar varhaiskasvatukseen. Breikkeri sisältää innostavia toiminnallisia tehtäviä, jotka vievät lapset Ömppi-hahmojen kanssa harjoittelemaan muun muassa vuorovaikutus-, tunne- ja ongelmanratkaisutaitoja – keskittymiskykyä parantavia läsnäoloharjoituksia unohtamatta. Tehtävät tukevat opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteita. Harjoitteet rytmittävät koulu- ja päiväkotipäivää tarjoten 5-10 minuutin mittaisia toiminnallisia tehtäviä ja tarvittaessa myös tauottavat opetusta: tehtävä voi olla aktivoiva tai rauhoittava, yksilö-, pienryhmä- tai koko luokan yhteistehtävä. #ruutuaikaajokaliikuttaa

SOME https://www.facebook.com/breikkeri/ IG breikkeri.fi

Raakel Salminiitty ja Mira Laitinen - Rediteq Oy

Study@ on innovatiivinen sähköinen oppimisalusta, joka tukee oppimista, opettamista ja vuorovaikutusta ajasta ja paikasta riippumatta. Se on suunniteltu erityisesti mobiililaitteille, joten käyttö sujuu moitteetta myös kosketusnäytöllä.

Järjestelmään integroidun H5P teknologian ansiosta jaettavien, interaktiivisten ja motivoivien oppimistehtävien hyödyntäminen on helppoa.

SOME https://www.facebook.com/Rediteq/

Jari Meiss - TCD Consulting And Research Oy

TCD @Work sovellus on erityisesti toisen asteen ammatilliseen koulutukseen kehitetty sähköinen työssäoppimisen päiväkirja, joka on integroituu Visman Primus in School -järjestelmään. Sovelluksen avulla opettaja ja opiskelija pysyvät selvillä ammattitaitovaatimusten työtehtävien suorittamisesta työssäoppimispaikalla. Opiskelija voi raportoida ja liittää kuvia/tiedostoja merkintäänsä. Opettaja näkee kaikkien ohjaamiensa opiskelijoiden lähettämät merkinnät ja voi antaa niistä palautetta sekä merkitä ne nähdyksi.

SOME https://www.facebook.com/tcdcon/

Marjo Paappanen - Digiseikkailu Oy

Digiseikkailu on peleistä, tarinoista ja tehtävistä koostuva tarinallinen oppimateriaali alakoulujen tvt- ja mediataitojen harjoitteluun.

Simo Veistola - e-Oppi

e-Oppi kustantaa maailmassa ainutlaatuisia digitaalisia oppimateriaaleja: ne ovat muokattavissa ja vuorovaikutteisia.

SOME https://www.facebook.com/eoppioy

Sanna Reponen - Mehackit

Mehackit Atelier on verkkopalvelu luovan teknologian ja ohjelmoinnin oppimiseen. Atelierissa koodataan musiikkia, kuvataidetta sekä luovaa elektroniikkaa projektilähtöisesti ja monialaisesti. Oppilaan materiaali perustuu videotutoriaaleihin ja tehtäviin, ja eteneminen on yksilöllistä. Opetuksen valmisteluun vaadittava aika on pyritty saamaan mahdollisimman lyhyeksi - liikkeelle pääsee helposti, ja opettaja voi hyödyntää palvelun pedagogisia materiaaleja työskentelyn lomassa. Elektroniikan ja ohjelmoinnin opiskeluun olemme koonneet Mehackit Maker Kitin eli valikoiman elektroniikkakomponentteja monenlaisiin projekteihin.

SOME https://www.facebook.com/Mehackit/, https://www.instagram.com/Mehackit/, https://twitter.com/Mehackit/

Kaisu Pallaskallio - Suomen Koodikoulu

Miten ohjelmointia ja robotiikkaa kannattaa opettaa peruskoulussa?

Suomen Koodikoulun opetusmateriaalien ja koulutuspalveluiden avulla on helppo hoitaa ohjelmoinnin ja robotiikan opetus perusasteella.

Palvelumme auttaa peruskoulun opettajia, joilla ei ole aikaa tai mahdollisuutta suunnitella ohjelmoinnin ja robotiikan opetuskokonaisuuksia itse. Tarjoamme yksityiskohtaiset tuntisuunnitelmat, valmiit harjoitustehtävät ja koulutuksen ohjelmointiympäristöihin verkossa. Suomalaisissa luokissa testatut, oppiaineisiin integroituvat laaja-alaiset kokonaisuudet tarjoavat OPSin tavoitteiden mukaisia, oppilaille motivoivia avoimia projekteja toisin kuin verkossa pelattavat koodauspelit.

SOME https://www.facebook.com/suomenkoodikoulu/

Created By
Simo Marttinen
Appreciate