Conn3ct: Status Een schone schijn!?

Status

Een leven zonder smartphone of tablet: kun jij je het nog voorstellen? We zijn steeds connected: met het laatste nieuws, met vrienden en familie. We sharen, twitteren en liken de hele dag. We profileren ons online. En anders doen we dat wel door met een dure smartphone te pronken, of met een flitsend hoesje. In de zestiende eeuw deed je dat door een boek bijzonder te laten inbinden of te laten versieren. Dat kon met mooie initialen, of door de illustraties te laten inkleuren. Wie geld had, koos voor luxe: het boek als statusobject dus. Geleerden lieten zich met hun boeken portretteren, als teken van hun intellectuele status. En nu? Nu pronken we misschien nog het liefst met onszelf. ‘Selfie’ is niet voor niets een modewoord.

Egocentrisme is langzaam maar zeker in de aderen van onze samenleving gaan stromen. Het gaat er al lang niet meer om, wat ik voor de wereld kan betekenen, maar wat de wereld voor mij kan, ja zelfs moet betekenen. Jezelf letterlijk en figuurlijk laten zien wordt als de ultieme vrijheid ervaren.

Beknopte geschiedenis boekdrukkunst

Voordat men de boekdrukkunst ontdekte werden boeken steeds met de hand geschreven of overgeschreven. Omdat dit zeer intensief en tijdrovend werk was, waren boeken erg duur. Wie een boek bezat, was dus een rijk man. Hierdoor werden boeken ook gebruikt als statussymbool. De rijkere klasse liep er graag mee te pronken. Ook geleerden lieten zich graag afbeelden met een boek om hun intellect te laten zien.

Met de ontdekking van de boekdrukkunst zakte de waarde van een boek een beetje: ze konden nu immers massaal gedrukt worden. Daarom werden de duurste boeken vaak ingebonden en versierd, soms zelfs met versieringen uit goud.

Vandaag de dag wordt er niet meer met boeken gepronkt, maar des te meer met nieuwe luxeartikelen zoals auto's of smartphones. Ook pronken mensen vaak met zichzelf, denk maar aan alle selfies die je tegenkomt op snapchat en facebook.

De nieuwste iPhone of toch maar niet?

Ex Libris

Een ex libris is een eigendomsmerk(je) dat in een boek wordt geplakt ter preventie van diefstal. Letterlijk betekent ex libris 'uit de boekencollectie van...' .

Daarnaast bestaat een ex libris uit tal van kenmerken: naam van de eigenaar, een motto, een spreuk, een afbeelding zoals een familiewapen, monogram of vrije voorstelling. De afbeelding is meestal sterk verbonden met de eigenaar.

Probeer zelf een aantal kenmerken op te sommen die je terug vindt in onderstaande ex librissen.

Opdracht:

Maak zelf een ex libris om in je agenda te plakken. Hoe meer kenmerken je ex libris heeft, hoe beter hij beveiligd is tegen copycats.

Kenmerk 1: Je naam

Kenmerk 2: Spreuk of motto

Kenmerk 3: Afbeelding, monogram, familiewapen

Kenmerk 4: 'Ex Libris'

Kenmerk 5: ...

Herhaling

Wat betekent status nu?

Het begrip status is verbonden met de hiërarchie of anders gezegd de rangorde of van hoog naar laag die je aantreft bij mensen in groepen.

Met status bedoelen dus we het prestige dat een bepaalde persoon geniet in de maatschappij. Dit prestige wordt vaak groter naar mate de rijkdom van de persoon in kwestie ook groter wordt. Ook andere zaken zoals macht en aanzien kunnen de status van een bepaald persoon beïnvloeden. Door het (mis)bruiken van diverse media (zowel klassiek als hedendaags) kan iemand zijn status opkrikken door bijvoorbeeld het veinzen van een grote rijkdom.

"Keeping up appearances"

Statusmeter

De statusmeter is een tool waarmee je je eigen belang aan status kan testen. Hoe hoger de score, hoe meer waarde je hecht aan status. Eens je een score hebt, kan je onderaan bekijken wat deze score juist wilt zeggen.

De statusmeter kan je alleen maar gebruiken via PC. Klik op onderstaande link om de gevarenmeter te openen.

Een score tussen 1 tot en met 4: Je bent af en toe online en je geeft niet om een mindere foto. Je hecht dus weinig belang aan sociale status.

Een score tussen 5 tot en met 7: Je bent regelmatig online en post toch graag een foto op je Facebook of Instagram. Je hecht regelmatig belang aan sociale status.

Een score tussen 8 tot en met 10: Je bent voortdurend online en kan niet zonder internet of smartphone. Als je te lang zonder internet zit, wordt je onrustig. Je hecht constant belang aan je status en probeert de beste selfies te trekken.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.