De juiste dispenser! in een paar simpele stappen

Stap 1: inbouw, onderbouw of wantmontage?

Kies uit ons assortiment of je de dispenser wil inbouwen, aan de muur wil hangen (wandmontage) of dat het een onderbouwmodel moet worden voor onder de bar. Als je deze keuze hebt gemaakt kan je het assortiment verder verkleinen door gebruik te maken van het menu aan de rechterzijde

Stap 2: bekerdiameter!

De beker die je gaat gebruiken in de dispenser. Met de bekerdiameter over de bovenkant van de beker van rand tot rand. Meest gebruikt is 70 mm.

Stap 3: hangen, liggen of staan?

Horizontaal, verticaal of diagonaal? Er zijn voor deze toepassingen verschillende modellen beschikbaar. De veerspanning is hierop afgesteld. Ook inbouw in het plafond is mogelijk voor bijvoorbeeld een IJssalon met vele verschillende bekerdiameters.

Stap 4: kort of lang

Wanneer je de dispenser gaat monteren is de lengte van de koker ook belangrijk. De kortere 18" (inch) variant of de full-size 60 cm? Uiteraard afhankelijk van de beschikbare ruimte. Let ook op hoe de dispenser bijgevuld dient te worden bij modellen voor wandmontage. Aan de onder- of bovenzijde?

Keuze gemaakt?

Wanneer je bovenstaande keuzes hebt gemaakt, staan er een aantal modellen beschikbaar die passen bij de wensen.

Afstellen

Afhankelijk van het model kan een dispenser afgesteld worden op de gebruikte bekers door middel van een stelschroef. Hiermee worden de 'vingers' in een dispenser in grijpkracht afgesteld. Zodoende voorkom je dat de stapel bekers uit de dispenser schiet en er netjes per beker wordt uitgegeven.

Voordelige bekerdispensers voor wandmontage hebben 'vingers' die niet te stellen zijn. Deze hebben dus ook een veel minder wijde range bekers waar ze mee kunnen werken.

Lift of Pull

Vooral bij modellen voor wandmontage van toepassing: lift of pull modellen. Daarbij is de vulopening mogelijk ook nog van belang. Pull modellen worden aan de bovenzijde gevuld (bodem eerst) waarbij de zwaartekracht de rest doet. Lift modellen worden ook aan de bovenzijde gevuld, maar daar wordt de stapel bekers door de gebruiker in de dispenser gedrukt, eigenlijk gelijk aan hoe je een inbouwmodel vult.

Links Pull model, in het midden het Lift model en rechts het inbouwmodel
Created By
Ron Hagestein
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.