Citáty slavných

CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
„Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš: miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne řekneš: miluji tě.“
„Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.“
„Protože je nebe modré, mám slzy v očích.“
ALBERT EINSTEIN
Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.
Proč nám skvělá technika, která šetří práci a usnadňuje život, dosud přinesla tak málo štěstí? Odpověď je prostá: protože jsme se jí nenaučili rozumně užívat.
Mír nemůže být držen násilím, může jej být dosaženo pouze porozuměním.
VÁCLAV HAVEL
„Nenávidět neumím a jsem tomu rád. Když pro nic jiného, tak už proto, že nenávist kalí zrak a tím znemožňuje hledat pravdu.“
„Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu krutě mstí.“
„Co si může autor víc přát, než aby hra byla chytřejší než on a vždy v nových souvislostech odkrývala nové významy.“
MARILYN MONROE

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.