Vera & Siri

I höstas hade jag en superbusig fotografering med Vera & Siri. Två små tjejer med härlig energi & föräldrar som antog alla lekar med otrolig entusiasm. Tjejerna visade mig deras skog och vi klättrade, gömde oss, gick balansgång och mös. Både ute och inne. Jag åkte därifrån med ett leende på läpparna och jag tror bilderna visar varför. Det är så roligt när man får leka och busa trots att man är vuxen!

Bilderna ses bäst i "liggande format"

Created By
angelica liljenroth
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.