The Positivity Lab MONTHLY MEET-UPS for INSPIRATIONALISTS

The Positivity laB

wat is het ?

Een bijeenkomst van mensen die inspirerende en positieve ervaringen met elkaar delen.

Een ervaring die je inspireert of een lach op je gezicht brengt, breng je mee en stel je voor aan de groep.

Samen praten we over deze ervaringen en bewaken we de positieve energie in de veilige omgeving van de Groeipraktijk. Duur: 1u30 à 2u

- max. 12 personen -

Waar schrijf ik me in?

Ben jij een inspirationalist?

Ja!

Schrijf je dan hier in voor onze eerste meet-up.

Wat kan ik meebrengen ?

- Een muziekstuk dat je emotioneerde

- Een tekst die je van je sokken blaasde

- Een grappig videofilmpje

- Een inspirerende foto

- Een favoriet kledingstuk

- Een koelkastmagneet/opsteekspeld die je doet lachen

- Een toneelstukje die je creativiteit aanwakkert

- Een quote waarvan je houdt

- Een positief verhaal

- Een gedicht waaruit je inspiratie haalde

- Een recept dat je zintuigen doet prikkelen

- Een vakantiesouvenir met een fijne herinnering

- Een TEDtalk vol inspiratie

- Een boek waaruit je energie haalde

- Een fijne, positieve situatie die je meemaakte doorheen de week

Laat je creativiteit de volle loop!

tot dan,

Inge & Britt

Credits:

Created with images by Josch13 - "light bulb at burn light glow lamp"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.