Go with the flow Rens, Bram, Milan, Thijs

De hoofdstukken
 1. Wat korte informatie.
 2. Onze aanpak.
 3. De sluisvogel.
 4. Waarom ons idee?
 5. Afsluiting.
Korte informatie
Hoe een sluis werkt
Onze aanpak
Onze aanpak

Onze 10 ideeën

 1. Laser/(bewegingsdetector) aan beide kanten van rivier om sluis voor te bereiden
 2. Anti-zwaartekracht straal
 3. AquaSluis
 4. Sluisvogel
 5. Dubbel sluis
 6. Sluisdeur beneden naar boven
 7. Meer sluizen
 8. Golfslag-Sluis
 9. Stroomversnelling
 10. Mozes
 11. Waterreservoir/ultra-glijbaan
Ons idee, de sluisvogel
Uitleg over de Sluisvogel
Maquette
 • Motors kunnen 14x hun gewicht duwen
 • Enige kosten zijn de motor, 1200 euro per motor. De hoeveelheid motoren verschillen per grote van de sluis. Bij een gemiddelde sluis ong. 12 motoren
 • Het handige van ons idee is dat het volledig modulair is, zodat het overal kan toegepast worden.
Waarom ons idee?

Waarom niet onze andere ideeën?

Slechte ideeën...
 • Op de snelste manier boten verplaatsen
 • Modulair

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.