IARNA PE ULITA

Strofa I prezinta imaginea unei zile de iarna. Norii se pregatesc sa isi arunce fulgii din vazduh. In strofa a II a linistea este intrerupta de vuietul navalnic care vine de pe drum.

In strofa a III a copiii bucurosi se dau cu saniile pe coasta.

1.Descrie tabloul de iarna din poezie folosind cuvintele :un fulg, soarele ,vantul ,copiii, norii ,pe rau, vuietul ,vrabiile.

2.Deseneaza un tablou inspirat de versurile poeziei.

Credits:

Created with images by ~Brenda-Starr~ - "Texture/Background 15"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.