Loading

GLADHEM FÖRENINGEN VIKINGALEDEN

BYN GLADHEM

Under drygt tio års tid har en vikingaby växt upp nära Byälven och den kommunala badplatsen. Den heter Gladhem och har sina olika delar.

Från Värmlands Vikingacenter löper en stig som går förbi Kung Sorgs hög till vänster och varifrån man skymtar Stendansen, områdets egen stenlabyrint, eller trojeborg. I anslutning till Kung Sorgs hög finns också runstenen, som också berättar om kung Sorg. Högen används för domslut när tinget hålls.

I byn nere vid Byälven återfinns bl a platsen för yxkastning, lekvallen (med lekar för barn och vuxna), örtagården och köket Oshem.

Här finns skeppet Glad i sin hemmahamn i anslutning till badplatsen – där det finns möjlighet att ta sig ett dopp för den som vill.

Man kan vandra runt i byn och ta sig bort till Korpåsen med sina stugor under mäktiga furor. Där håller åldermannen Korp-Erik till. Grannhuset kallas Völvastugan och hyser ibland lägrets synska völva Hallgerd.

I byn finns också smedjan där nitarna till vikingaskeppet Glad kom till.

Här finns båthuset, där Glad vilar om vintern, här finns apeln med gudabilderna och nära till själve Oden med sitt långa skägg och sitt enda öga.

Om sommaren är byn ofta bebodd av vikingar, som det går an att fråga om allt mellan himmel och jord.

EN VIKINGABY I VARDANDE

Under hösten 2017 och våren 2018 har besjälade föreningsmedlemmar arbetat med att plocka ner en vikingaby som använts för filmändamål på Halleberg utanför Trollhättan. Föreningen har fått överta huset och materialet som hör till och tanken är att kunna bygga upp miljön uppe i Nysäter, som en separat del av helheten.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.