Zeur Niet! Tyrese moses

Hoe ben ik tot dit design gekomen?

Ik heb een vooronderzoek online gedaan maar ik heb geen inspiratie gekregen van dat. Want ik ben van mezelf al creatief.

Ik heb 3 verschillende schetsen gemaakt voor de logo.

Ik heb de lettertype condensed gebruikt om het uniek te maken. En de Z is altijd groter dan de N want dat is de stijl van de logo.

Ik heb de kleuren blauw/paars, violet en rood gebruikt omdat deze kleuren goed bij jullie thema & huisstijl passen.

Ik heb 3 variaties gemaakt van de definitieve logo:

Mijn definitieve design voor de logo (final logo):

Feedback: Ik zou wel de randen van de uitroepteken willen veranderen en de achtergrond van de logo zou ik wel een ander kleurtje willen geven.

Created By
Tyrese Moses
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.