Priser fotograferingar familj boudoir gravid student

Alla är fotografer idag. Vi har med oss kameran överallt men trots det kan det vara roligt att unna sig själv eller någon annan en fotografering. En fin gåva att få oavsett om det är fotograferingen eller bilderna
Kostnaden är 649 kr inkl moms för cirka en timmes fotografering
Du får sedan ett GALLERI med bilderna. Där kan du beställa dina egna kopior. Antingen digitala eller printar eller kanske en mugg eller något annat.
Priser för digitala lågupplösta bilder 50 kr inkl moms
Priser för printar från 299 kr . Fine Art printar från 399 kr Canvas och andra material också möjligt. Fotoböcker så kallad layflatmodeller från 3.000 kronor för en 20*20 cm bok, 10 uppslag (priser inkl moms)
Jag fotograferar helst i befintligt ljus men arbetar även med studioblixtar
Created By
Lotta Gyllensten
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.