Evden Kaçış Ankara KAÇIŞ OYUNU

Evden Kaçış Ankara

Oyunu oynamak kadar oyunu yaşamak ve heyecan ile zevk almak önemlidir. O nedenle yapılan bir çok aktivite ve kurgulanan oyunların başarıya ulaşamadığı görülmektedir. Ama son zamanların grup halinde ve ekip ölçümüne de yarayan oyunu olan evden kaçış oyunu başarılı ve herkesin zevkle tamamlamak istediğin eğlence haline gelmiştir.

Evden kaçış Ankara ilinin değişik semtlerinde oynanan ve ona göre içi dizayn edilen değişik kategorilerde oluşturulmuş çeşitleri bulunmaktadır. Önemli olan sizin çıkmayı başarmanız olduğu için bunun için süresiz zaman yerine daha hızlı ve etkili olması açısından bir saatlik bir zaman verilmiştir. Bu zaman ile sizin çıkmanız için şifreleri çözmeniz ve şifrelerin sizi götürdüğü çıkış anahtarının bulunmasını sağlamaktır.

Çok değişik şekilleri olarak Ankara ilinde oynanmaya başlanan ve bir çok ilimizde yoğun rağbet göre kaçış oyunu Ankara labirent şeklinde de olabilmektedir. Labirent içinden çıkmak iç.in hızlı ve eğlence dolu bir yere giriyorsunuz. Ekip performansı içinde etkili olan bu oyunlarda takım uyumu ölçülebilir.

Her yaştan herkesin zevk ile oynayacağı evden kaçış oyunları bir saat içinde tamamlayıp çıkmayı başaranlar kazanmış sayılmaktadır.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.