Loading

Zonder deze beestjes nog 5 jaar te leven

Bijen zijn één van de meest onderschatte diertjes op onze planeet. Ze zorgen voor het bestaan van driekwart van het fruit en de groenten in de supermarkt, al is dit tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend. Bijen sterven massaal door tropische ziektes, chemische stoffen en overbebouwing. Als we niet ingrijpen, zullen de bijen uitsterven, waardoor de mens nog maar vijf jaar te leven heeft.

Natuurlijke vakkenvullers

Honingbijen leven gemiddeld met 20.000 in één nest. Ze leven van stuifmeel en nectar, waar ze honing van maken. Hun bestuiving is een belangrijke factor in het voortbestaan van groenten en fruit.

Als de bijen er niet zouden zijn, dan zouden planten geen zaden meer maken. Ze hebben dus een heel bepalende functie in de natuur. Ook voor de mens zelf zijn ze heel belangrijk. We hebben namelijk 75% van onze groenten en fruit in de supermarkt te danken aan hen.

Bijen, hommels of wespen?

Hoe kun je nu eigenlijk wespen, bijen en hommels onderscheiden? Bijen en hommels zijn bruin en geel en zorgen beide voor de bestuiving van bloemen. Wespen hebben een meer bedreigend uiterlijk, omdat hun felle kleuren andere dieren afschrikken. Het zijn eerder roofdieren die ook meer dan één keer kunnen steken zonder gevolgen. Een bij sterft al na de eerste steek. Wespen zijn felgeel met een zwart patroon. Een ander groot verschil is dat wespen geen vacht bezitten en bijen wel. Bijen en hommels hebben namelijk een pluizige vacht die helpt om stuifmeel te vangen. De vacht van hommels is wel langer dan die van bijen omdat hommels ook groter zijn.

Bijen overwinteren, maar hommels en wespen niet. Alleen hun koningin heeft de kans om te overwinteren en tijdens die overwintering eieren te leggen voor de zomer.

Stuifmeel verspreiden

Bijen en hommels bestuiven de bloemen van groenten en fruit. Ze zorgen ervoor dat de vruchten een betere en mooiere vorm krijgen en ook goed groeien. Daarom zijn bijen en hommels heel belangrijk voor onze natuur. Als zij niet bestuiven, wordt het voortbestaan van planten niet gegarandeerd.

Bijenmoordenaars

Door het veranderende klimaat, de vervuiling en vermindering van de natuurlijke plantengroei zijn de overlevingskansen van de bij niet groot. De hommels zijn hier het grootste slachtoffer van. Zij hebben geen aanpassingsvermogen, blijven ter plaatse en sterven uit. Ze hebben wel langere haren waardoor ze beter tegen de kou kunnen.

Pesticiden en de monocultuur zijn ook grote boosdoeners voor de bijen. Monocultuur houdt in dat je maar één soort gewas plant op een heel veld. Hierdoor is er een gebrek aan voedingsstoffen voor de bijen waardoor ze niet kunnen overleven. Enkele jaren geleden was er ook een opgang van neonicotinoïden. Dit is heel giftig voor insecten. Het is een insecticide die chemisch verwant is aan nicotine, wat in sigaretten zit. Nu is deze insecticide verboden maar wordt hij zonder toestemming nog gebruikt. Deze insecticide is ondanks dat hij verboden is nog steeds een grote boosdoener voor de bijen.

Ook door de bevolkingsdichtheid zijn er niet veel wilde bloemen voor de bijen. Onze tuinen, parken en het openbaar groen zijn goed voor de bijen omdat er veel verschillende bloemen zijn en er wordt veel minder gif gebruikt dan in de landbouw en in de stad.

Imker

We hebben een imker uit Wijnegem geïnterviewd. Hij vertelde ons dat hij imker is geworden dankzij zijn broer. Die verzamelde namelijk veel boeken om nieuwe hobby’s uit te oefenen. Op een dag kwam zijn broer thuis met een boek over bijenkweken waar hij uiteindelijk niets mee heeft gedaan en waar onze imker zijn passie in vond.

Hij ontdekte dat niet alleen bijen maar alle insecten aan het uitsterven zijn. Volgens hem is dit een biodiversiteit probleem en niet een klimaatprobleem. Alle pesticiden die boeren gebruiken zorgen ervoor dat insecten deze innemen en eraan sterven. Deze sterfte zal volgens hem een groot voedselprobleem kunnen veroorzaken omdat er niet genoeg bestuift zal worden.

Tips

We zijn langs het EcoHuis geweest om informatie te verzamelen zodat we zelf iets kunnen doen aan dit probleem. Daar hebben wij veel tips gekregen die kunnen helpen om de massale sterfte van bijen te verminderen. Je kunt zelf bloemen planten, waardoor ze meer stuifmeel vinden. Dit kun je makkelijk doen in je eigen tuin. Je kunt ook groendaken aanleggen. Groendaken hebben vele voordelen. Ze zijn goed voor het zuiveren van de lucht en vergroten ook de biodiversiteit. Een andere mogelijkheid is om zelf bijenkasten in je tuin te plaatsen. Over bijenkasten onderhouden en imker worden zijn er genoeg boeken om je te informeren.

EcoHuis, Borgerhout

Als we dus geen actie nemen zal driekwart van onze groenten en fruit weg zijn wat ervoor zorgt dat er weinig tot geen voedsel zal zijn. Mogelijke oplossingen zijn strengere wetten op pesticiden, aanleg van groendaken en ook gewoon meer groen aanleggen. Als we dit allemaal uitvoeren hebben we terug een gezonde biodiversiteit.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.