Rijnlands​ ​model​ ​opnieuw​ ​uitgevonden “20 januari - dag van de Europese Eenheid”

“Dat is me te cryptisch en moet je verder uitleggen” zul je zeggen. Welnu, Ik zal een poging wagen en neem daarbij voor lief dat ik weer het beeld bevestig dat ik een onverbeterlijk optimist ben tegen beter weten in.

Het afgelopen jaar heb ik net als zovelen nog al eens mijn zorgen geuit over bedenkelijke ontwikkelingen waar we allemaal mee worden geconfronteerd. Wie kent ze niet, de toegenomen angst en onvrede onder de bevolking, het ressentiment, het ongenoegen, de boosheid, de neiging tot populisme en extreem nationalisme en in het bijzonder de uitslag van het brexit referendum in het Verenigd Koninkrijk, het bizarre Oekraïne referendum en de verkiezing van Donald Trump in de Verenigde Staten.

Al ruim voor zijn beëdiging als nieuwe president van de Verenigde Staten heeft Trump kenbaar gemaakt prioriteit te leggen bij “eigen volk eerst” of in zijn woorden “America First”. Hij kiest daarbij voor het oude en wat mij betreft achterhaalde recept van protectionisme en handelsbeschermende maatregelen. Aandeelhouders Waarde (Shareholder Value) volgens het neoliberale en oud-kapitalistische denken wordt weer helemaal leidend. Alle waarden zijn weer in geld uit te drukken en welvaart wordt weer gezien als een synoniem voor welzijn. Het dogmatische denken dat groei in welvaart (lees economische groei) de voorwaarde is om het welzijn van de mensheid te verbeteren is weer terug van weggeweest.

Maar, hier komt de optimist in mij boven. Het zou zomaar kunnen dat wij de dag van Trump’s beëdiging in de toekomst “Dag van de Europese Eenheid”” gaan noemen, omdat de grote ommekeer op de dag van zijn inauguratie in gang is gezet. De eerste tekenen zijn er al. Wat bijvoorbeeld te denken van het pleidooi dat Xi Jinping de president van de Chinese Volksrepubliek deze week bij het World Economic Forum in Davos heeft gehouden voor wereldwijde vrijhandel. En de tegenkrachten die, met dank aan Donald Trump, in Europa ontstaan, om over onze schaduw heen te stappen en weer samen te werken aan een sterk Europa. Die krachten bestonden uit een “silent majority”, maar vanaf 20 januari niet meer. De anti-europese krachten krijgen het zwaar te verduren. Trump heeft ons Europeanen wakker geschud en krijgt met een herpakt en verenigd Europa te maken. Het vermogen tot oordelen en kritisch denken is gelukkig weer helemaal terug (Hannah Arendt).

Wat heeft dit allemaal met “ Revival of the Rhineland Model” te maken? Alles! En ik zal toelichten waarom. Het Rijnlandse model werd en wordt al sinds jaar en dag gezien als de tegenhanger van het Angelsaksische model. Dat laatste gaat helemaal uit van aandeelhouders waarde als leiden economisch beginsel waar onze voorspoed en ons “zijn” door worden bepaald. “ It’s the economy, stupid”.

Bij het Rijnlandse model heeft “waarde” een veel bredere betekenis dan de financieel-economische. Het gaat daarbij om meerwaarde in de brede betekenis voor de hele samenleving en vindt z’n basis in gelijkwaardigheid, samenwerking en vertrouwen. En om het creëren van een plek voor iedereen waar het leven de moeite waard is (Martha Nussbaum).

Dat is het Europa waaraan velen hebben gebouwd en dat het waard is om ons weer voor in te zetten. Een continent met een rijke historie en cultuur. De bakermat van grote vernieuwingen op het gebied van maatschappij, cultuur en wetenschap, maar ook van openheid en diversiteit. Het optrekken van muren of dat nu fysiek is in de vorm van prikkeldraad aan de grenzen, of handelsbeperkingen dat past niet in mijn Europa.

De “Dag​ ​van​ ​de​ ​Europese​ ​Eenheid” kan een keerpunt zijn in de verderfelijke koers die dreigde te worden ingeslagen.

Jan Ruijgrok www.viable-world.org Scherpenzeel, januari 2017

Created By
Jan Ruijgrok
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.