PHOTOGRAPHY by - C h r i s - U M M E L S

Fotografie en ik

De fascinatie voor fotografie begon al op jonge leeftijd en was geïnspireerd door mijn neef. Hij had mij vaker als assistent of model gevraagd om bij verschillende buiten opdrachten te helpen. Tijdens mijn opleiding "Mode en Kleding" was ik al gefascineerd door de fotografen die de Top-Models uit die tijd fotografeerden. Tijdens mijn opleiding had ik de kans om stage te lopen bij een fotostudio waar ik een goeie kijk achter de schermen kreeg en aan de diverse studio opdrachten mocht meewerken.

Portret, mode, landschap, kunst en architectuur hebben mijn interesse. Mijn inspiratie krijg ik van een aantal fotografen zoals er hiernaast een paar belangrijke zijn genoemd. Hun werk is voor mij interessant door onder andere de periode in hun leven. In de jaren '20, '50, 60, '80 en '90 ieder met zijn eigen karakter en economische ontwikkelingen maar ook de apparatuur die voor hun tijd beschikbaar was en is.

Mode

Modefotografie heeft mij vanuit de opleiding altijd geïnteresseerd. Fotografen als Peter Lindbergh en Herb Ritts zijn mijn helden uit mijn jeugd. Door hun steeds vernieuwende en verrassende modebeelden neer te zetten. Dit werd naderhand door iedereen gekopieerd.

Architectuur

Architectuur is voor mij, met haar boeiende lijnenspel, reflecties en contrasten, een uitdaging om te fotograferen. Als kind van een binnenhuisarchitect kreeg ik het al met de paplepel binnen. Voornamelijk gebouwen uit New York en andere delen uit de USA. Bij het plannen van een stedentrip is er altijd wel een gebouw dat ik wil vastleggen en bereid me daar ook op voor om de juiste apparatuur bij me te hebben.

De achtergrond foto is in Leuven

Rotterdam
Rotterdam
Berlijn
Berlijn
Berlijn
Stuttgart
Dubai
Dubai
Dubai

Portret

Actrice
Acteur
Psycholoog
Zwerver

Werkwijze

Elke fotoshoot heeft een goede voorbereiding nodig voor een geslaagde shoot. Weet wat je wil fotograferen en zorg dat alles aanwezig is tijdens de shoot. In preporoductie gaat vaak de meeste tijd zitten. Model, MUA, styliste en locatie regelen vergt een goede planning.

Zelf maak ik een draaiboek met daar in de shoot uitgelegd met sfeerbeelden en als het meerdere modellen betreft, per model een callsheet. Hier in beschrijf ik kort wat het model gaat doen en aan heeft. Haar en make-up moet beschreven zijn zodat dit ook duidelijk is voor de MUA. Duidelijke communicatie naar de deelnemende partijen en contact info is hiervan groot belang.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.